Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Nauki

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Fundacja została powołana przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Nauki w celu popularyzacji i wspierania rozwoju nauki polskiej w kraju i za granicą, oraz upowszechniania nauki światowej w Polsce.
 

Cele te osiąga poprzez:

 
1.Wspieranie i popularyzowanie prac naukowych i badawczych w zakresie rozwoju medycyny i nauki o człowieku, ze szczególnym uwzględnieniem takich kierunków jak biotechnologia i inżynieria genetyczna,

 
2. Wspieranie działalności polskich placówek, towarzystw naukowych, fundacji i szkół w zakresie upowszechniania nauki,

 
3. Prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i audiowizualnej, wykładowej i odczytowej,

 
4. Prowadzenie kursów, konkursów, programów edukacyjnych,

 
5. Organizację systemów informacji o osiągnięciach nauki przy współpracy z SWRN,

 
6. Pomoc pracownikom nauki i innym osobom podejmującym wysiłki w zakresie rozwoju, upowszechniania i popularyzacji nauki poprzez udzielanie stypendiów i innych rodzajów pomocy finansowej,

7. Przyznawanie nagród
 
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego