BANER 002-kopiajpg1% podatku

Najbardziej niesłychane nowinki naukowe  

Najnowsze doniesienia ze świata nauki     

FAMELAB 2018 - FINAY CENTRUM NAUKI KOPERNIK

autor: Paulina Mozolewska dr nauk biologicznych

  Bakterie, w przeciwieństwie do komórek eukariotycznych, nie posiadają jądra komórkowego, a ich materiał genetyczny znajduje się bezpośrednio w cytoplazmie. Nowy gatunek wyróżnia się od innych również na tym tle. Materiał genetyczny Thiomargarita magnifica jest oddzielony od reszty komórki pewną strukturą komórkową. Autorzy poprzez analogię do pestek proponują nazwać to nowe organellum „pepin”.

   Odkrywcy opisują nowy gatunek bakterii w serwisie Biorxiv, na którym publikowane są prace jeszcze przed recenzjami.

     Autorzy doniesienia uważają, że opisali pierwszą i jedyną znaną do tej pory bakterię, która posiada wydzielone organella, w których znajduje się materiał genetyczny. Jednocześnie takie odkrycie zmusza do refleksji, czy takich organizmów może być więcej? Czy aby na pewno nasza definicja bakterii jest wystarczająca? Odkrycie 2 cm bakterii sugeruje, że jeszcze wiele dużych i złożonych w budowie mikroorganizmów może się w przyrodzie przed nami ukrywać. Zbadanie ich biologii, metabolizmu energetycznego oraz dokładnej roli i natury „pepin”, pozwoli nam przybliżyć się do zrozumienia ewolucji złożoności biologicznej.

 

Źródło:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.02.16.480423v1.full.pdf

 

Na Karaibach odkryto bakterię giganta! Makro mikroorganizm.

   Mikroorganizmy, jak sama nazwa wskazuje, to żyjątka w skali mikro. To oznacza, że możemy je dostrzec dopiero pod powiększeniem mikroskopu. A przynajmniej tak nam się do niedawna wydawało...

    Uważa się, że bakterie to najbardziej zróżnicowane i najliczniejsze organizmy na Ziemi, jednak wciąż wiemy o nich bardzo mało, a wiele pozostaje nieodkrytych. Są małe, przez co trudno je znaleźć, wyizolować ze środowiska i opisać. Dodatkowo niektórych bakterii nie można hodować w laboratorium i to również komplikuje prace badawcze.

   Naukowcy z Uniwersytetu Antyli Francuskich w Pointe-à-Pitre opisali niedawno nowy gatunek bakterii, który może osiągać nawet 2 cm długości! To prawdziwy gigant!

    Przeciętne bakterie mają zazwyczaj około 2 µm długości. Niektóre, zwane olbrzymimi, mogą osiągać 750 µm. Natomiast średnia długość nowo odkrytego gatunku to 9 000 µm, czyli 0,9 cm. Aby ją zobaczyć zdecydowanie nie potrzeba mikroskopu. Nowo odkryty mikro(?)organizm jest więc większy niż bardziej skomplikowane organizmy modelowe używane w badaniach naukowych takie jak muszka owocowa czy nicienie.

    Do tej pory największą znaną bakterią była Thiomargarita namibiensis odkryta w 1997 roku przez Heide Schulz z Instytutu Mikrobiologii Morskiej im. Maxa Plancka w Bremie. Jej naturalnym środowiskiem bytowania były osady denne zbiorników wodnych u wybrzeży Namibii. Nowa rekordzistka została znaleziona na Karaibach i jest aż 50 razy większa od poprzedniczki!

    Odkrywcy nowego gatunku, czyli Jean-Marie Volland i Olivier Gros nazwali bakterię giganta Thiomargarita magnifica. Jednocześnie uważają, że w sprzyjających warunkach może ona osiągnąć jeszcze większe rozmiary.

    Tak naprawdę ten nowy gatunek, który przypomina nitkę, został odnaleziony już 10 lat temu na powierzchni rozkładających się liści namorzynów we wschodniej części Gwadelupy. Dopiero pięć lat później odkrywcy przyjrzeli się jej bliżej i zrozumieli, że mają do czynienia z ogromną bakterią. Barwienie błony komórkowej oraz analiza morfologii z zastosowaniem tomografii rentgenowskiej i różnych rodzajów mikroskopii wykazywały, że każde nitkowate włókno było jedną, ciągłą komórką. Największy przedstawiciel mierzył zaś aż 20 000 µm, czyli 2 cm.

    Okazało się również, że poza ogromnym rozmiarem, nowy gatunek ma również bardzo duży genom. Inne bakterie mają zazwyczaj około 4 milionów zasad, które kodują niespełna 4 tys. genów. Thiomargarita magnifica posiada zaś 11 milionach zasad i około 11 000 genów. U bakterii olbrzymich genom jest większy, ponieważ zawiera on wiele kopii takich samych odcinków DNA, jednak liczba tych powtórzeń u nowo odkrytego giganta jest aż o rząd wielkości większa niż u innych bakterii olbrzymich.

     Kolejną unikatową cechą nowego gatunku jest jej budowa wewnętrzna komórki bakterii. Analiza genomu Thiomargarita magnifica wykazała, że zawiera on dużo genów odpowiedzialnych za utlenianie siarki i wiązanie węgla. To oznacza, że tak samo jak Thiomargarita namibiensis należy ona do bakterii siarkowych, czyli takich, które do produkcji związków organicznych wykorzystują energię chemiczną pozyskaną z utleniania siarki. Takie sposób odżywiania powoduje, że obie bakterie mają w swojej komórce wydzieloną przestrzeń w postaci worka otoczonego błoną. Znajdują się w nim azotany potrzebne do utleniania siarki. U nowego gatunku zajmuje on około 70 proc. przestrzeni komórki.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     Używając modelowego organizmu Caenorhabditis elegans, czyli nicieni powszechnie używanych w laboratiorium naukowcy przetestowali konsekwencje kumulowania leków. Robakom podano wspomnianą duloksetynę, która w niektórych bakteriach przewodu pokarmowego organizmów gromadziła się, zmieniając zachowanie zwierząt w porównaniu do kontroli, która nie miała tych bakterii.

     Wiele leków u niektórych osób wiąże się z występowaniem otyłości, nieprawidłowych odpowiedzi immunologicznych, a nawet zaburzeniami zdrowia psychicznego. Naukowcy wiedzą, że przyczyną może być indywidualna reakcji mikrobioty jelitowej na przyjmowaną substancję. Dlatego badania nad tymi zależnościami są takie ważne. Naukowcy mają nadzieję, że dzięki przewidywaniom takich interakcji będzie możliwe dopasowywanie terapii dla każdego pacjenta.

     Autorzy ostrzegają jednak, że wyniki eksperymentów dotyczą bakterii wyhodowanych w laboratorium i potrzeba więcej badań, aby zrozumieć, jak bioakumulacja leków przez bakterie jelitowe objawia się w organizmie człowieka.

    Źródła:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19490976.2019.1701353

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03891-8

 


Tytuł: Za skuteczność działania leków mogą odpowiadać bakterie zamieszkujące jelita. Naukowcy odkryli nowy mechanizm tych interakcji

       Mikroorganizmy, które zamieszkują naturalnie określone obszary naszego ciała nazywamy mikrobiotą. W przypadku mikrobioty jelitowej będą to wszystkie mikroorganizmy, które można zidentyfikować w jelicie konkretnej osoby, kiedy jest ona zdrowa. Jest to najbardziej skolonizowany przez bakterie obszar naszego ciała i przewiduje się, że ich łączna masa w tym fragmencie przewodu pokarmowego wynosi około dwóch kilogramów.

     Mikrobiotę jelitową kształtuje nie tylko nasza genetyka, ale również miejsce zamieszkania, płeć, wiek oraz dieta i styl życia. Dodatkowo istotne wydaje się być w jaki sposób przyszliśmy na świat. Dzieci urodzone naturalnie mają florę zbliżoną do flory jelitowej matki, a te poprzez cesarskie cięcie do flory obecnej na jej skórze. Z biegiem czasu jelita takich dzieci nabierają jednak odpowiedniej mikrobioty.

    Nasza mikroflora bakteryjna kształtuje się do około trzeciego roku życia. Później jest już bardziej stabilna, jednak mogą na nią wpływać różnie czynniki. Jednym z nich są przyjmowane przez nas leki.

    Jak wskazują ostatnie badania, interakcja między lekami a florą bakteryjną jest dwukierunkowa. Z jednej strony przyjmowane leki, np. antybiotyki mogą zaburzać naturalną mikrobiotę jelitową, a z drugiej bakterie mogą zmieniać działanie leków.

     Może to być zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ. Leki takie jak lovastatyna, czyli statyna pomagająca regulować poziom lipidów we krwi jest chemicznie przekształcana przez bakterie jelitowe w aktywną formę i lepiej działa. Digoksyna używana w leczeniu niewydolności serca może natomiast być unieczynniona i nieskuteczna. W najgorszym przypadku kontakt z konkretnym szczepem baterii zamieszkującej jelita może wręcz prowadzić do toksycznego działania leku. Dzieje się tak w przypadku preparatu stosowanego w leczeniu raka jelita grubego, czyli irinotecanu.

     Biorąc pod uwagę różnorodność mikrobioty wśród ludzi takie interakcje mogą tłumaczyć różną skuteczność leków u każdej osoby oraz skłonność do występowania objawów niepożądanych. Jest to więc ważny obszar badań, a poznanie tych zależności może pomóc lepiej dobierać terapię dla pacjenta.

     W nowej pracy, która ukazała się ósmego września w prestiżowym czasopiśmie “Nature” naukowcy sprawdzili szereg interakcji lek-bakteria. Autorzy wybrali 15 różnych leków reprezentujących przekrój przez powszechnie stosowane preparaty, takie jak leki na depresję, cukrzycę czy astmę.

    Ich działaniu poddano 25 różnych szczepów bakteryjnych, które znajdują się w zdrowej mikrobiocie jelitowej człowieka. W ten sposób badacze otrzymali aż 375 par bakteria-lek.

     W eksperymentach zastosowano takie samo stężenie każdego związku, wynoszące 50 µM. Jest to szacowany zakres stężeń występujących w jelicie grubym podczas zwykłego podawania tych leków.

     Bakterie, które przeżyły kontakt z substancją, poddano analizie z zastosowaniem metod ultrawydajnej chromatografii cieczowej, spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego i spektrometrii masowej, by ocenić poziom bioakumulacji każdego leku w każdym szczepie bakteryjnym.

      Naukowcy znaleźli 70 interakcji pomiędzy bakteriami a badanymi lekami - z czego 29 nie było wcześniej opisywanych.

    Dotychczas wiadomo, że bakterie mogą chemicznie modyfikować niektóre leki. Proces ten znany jest jako biotransformacja. W nowym badaniu okazało się jednak, że to nie jedyny sposób, w jaki mikroorganizmy oddziałują z badanymi związkami. W przypadku 17 z 29 nowych interakcji lek nie był przez bakterię modyfikowany, ale gromadził się w jej komórce.

    Taka akumulacja substancji aktywnych z jednej strony może prowadzić do zmniejszenia dostępność leku dla organizmu przez co zmniejszać jego działanie, z drugiej zmieniać wydzielanie metabolitów i prowadzić do zmian w całej mikroflorze. To natomiast może prowadzić do wystąpienia efektów ubocznych związanych z przyjęciem leku.

      Lek przeciwdepresyjny duloksetyna i lek przeciwcukrzycowy rosiglitazon okazały się gromadzić wyłącznie w kilku szczepach mikroorganizmów. Z kolei substancja na astmę montelukast i na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc roflumilast w niektórych szczepach były akumulowane, a w innych modyfikowane.


   Muszę jednak zaznaczyć, że tym prostym systemom hodowli brakuje złożoności odpowiedniego modelowania przestrzenno-czasowej dynamiki komórkowej i molekularnej, które występują podczas wczesnego rozwoju embrionalnego. Dodatkowo badacze przewidują, że dalszy rozwój uzyskanych struktur mógłby okazać się niemożliwy. Na ten moment nie przeprowadzili jednak odpowiednich analiz.

   Surowe zasady etyczne uniemożliwiają hodowanie embrionów ludzkich poza etap pojawienia się struktur związanych z gastrulacją. W przypadku iBlastoidów pochodzących z komórek somatycznych i niewymagających niszczenia ludzkiego embrionu nie obowiązują konkretne wytyczne. Autorzy omawianych badań wykazali się jednak wysokim poziomem ostrożności i nie utrzymywali komórek dłużej niż 14 dni.

     Sami autorzy badań podkreślają, że powstałe iBlastoidy nie mogą być opisywane jako blastocysty. Badacze zidentyfikowali populacje komórek, które nie mają odpowiedników w naturalnych ludzkich blastocystach, a organizacja przestrzenna komórek wciąż jeszcze wymaga poprawy. Mimo to naukowcy opracowali łatwy do zastosowania system do modelowania biologii ludzkiej blastocysty. To osiągnięcie ułatwi badanie wczesnego rozwoju człowieka oraz skutków mutacji genów i wpływu toksyn na wczesną embriogenezy. Badacze mają również nadzieję, że ich praca przyczyni się również do zrozumienia przyczyn niepłodności i wczesnej utraty ciąży oraz opracowania nowych terapii niepłodności.

 

Źródła:

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03372-y

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03356-y

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00581-3 

Tytuł: Pierwsze niemal kompletne modele ludzkiej blastocysty wyhodowane w laboratorium.

 Byliśmy już na Księżycu, wysłaliśmy sprzęt na Marsa i zeszliśmy do najniższego punktu na naszej planecie. Możemy niemal wszystko. Jak to się stało, że mimo tak rozwiniętych technologii o naszym rozwoju embrionalnym wciąż wiemy tak niewiele? Niedawne osiągnięcia naukowców mogą wesprzeć nas w wypełnieniu tych luk.

    Niezbędne ograniczenia etyczne i prawne sprawiają, że badanie rozwoju embrionalnego człowieka jest dużym wyzwaniem. Naukowcy od lat opracowują techniki, które wykorzystują komórki somatyczne in vitro, aby tworzyć odpowiednie modele do analiz. Opracowanie takich technologii pozwoliłoby prowadzić badania związane z embriogenezą człowieka bez niszczenia samych embrionów. W połowie marca 2021 roku doszło do przełomu w tym obszarze. Naukowcy po raz pierwszy stworzyli niemal kompletne modele ludzkiej blastocysty w laboratorium, a swoje doniesienia opublikowali na łamach prestiżowego czasopisma Nature.

      Blastocysta jest jednym z etapów rozwoju zarodkowego. Jest to pęcherzyk, który na jednym biegunie posiada charakterystyczne zagęszczenie tzw. węzeł zarodkowy. To właśnie na etapie blastocysty dochodzi do jej implantacji (zagnieżdżenia się). Do niedawna badaczom udawało się za pomocą różnych podejść, zintegrować in vitro modele mysich blastocyst, zwanych blastoidami. Takie twory nie mają pełnego potencjału rozwojowego, jednak pomagają w modelowaniu rozwoju myszy. Teraz dwie różne grupy badawcze, stworzyły podobne struktury z komórek ludzkich. Każda z nich zastosowała inną metodę.

     Jeden z zespołów rozpoczął swoje badania od jednego rodzaju ludzkich komórek skóry zwanych fibroblastami. Poprzez dodawanie do medium hodowlanego odpowiednich czynników zwanych czynnikami wzrostu, przeprogramował je w komórki przypominające ludzkie komórki embrionalne. Drugi zespół w podobny sposób wykorzystał ludzkie komórki macierzyste. Obie grupy użyły specjalnie przygotowanych rusztowań do hodowli komórek 3D. Badacze wytworzyli w ten sposób puste w środku sfery komórek, w których rozpoznano trzy różne typy komórek tworzących ludzkie ciało na dalszym etapie rozwoju. Wyhodowane w ten sposób blastocysty nazwane iBlastoidami zachowywały się podobnie jak prawdziwe.

       Szereg testów molekularnych i funkcjonalnych wykazał, że struktury te modelują ogólną architekturę blastocyst, prezentując wewnętrzną strukturę przypominającą masę komórkową, z jamą podobną do blastocoeli i zewnętrzną warstwą przypominającą trofoktodermę. Analiza ekspresji genów potwierdziła obecność charakterystycznych dla blastocysty komórek. Następnie badacze sprawdzili, czy iBlastoidy potrafią zagnieździć się w ścianie macicy. Do analizy wykorzystano plastikową powierzchnię, która miała imitować ścianę macicy. Wyniki wykazały, że ponad 90% struktur przyczepiła się w ciągu 24 godzin, a następnie powiększyła się i spłaszczyła, przypominając to, co dzieje się w rozwoju prawdziwej blastocysty po implantacji.     

      W debacie publicznej pojawiają się również obawy o długotrwałe skutki uboczne przyjęcia szczepionki. Dotychczasowa wiedza biologiczna pozwala stwierdzić, że takich skutków nie będziemy obserwować z powodu wysokiej niestabilności cząsteczki mRNA. Po wykonaniu swojego zadania ulega ona rozpadowi. Komórka to bardzo wydajny system i nie może sobie pozwolić, aby marnować energię na przechowywanie niepotrzebnych elementów. Z tego powodu ciężko sobie wyobrazić jakiekolwiek długofalowe efekty uboczne. mRNA wprowadzone podczas szczepienia przestanie istnieć maksymalnie po kilkudziesięciu godzinach.

    Przedostatnim aspektem, który chcę poruszyć, są obawy związane z możliwością potencjalnego włączenia mRNA ze szczepionki do naszego DNA. To również jest niemożliwe. DNA oraz RNA mimo podobieństw są innymi strukturami. Aby mogły się połączyć, informacja zawarta w mRNA musiałby najpierw zostać przepisana na język DNA w procesie zwanym odwrotną transkrypcją. Do tego potrzebny jest ściśle określony enzym zwany odwrotną transkryptazą. Co prawda mamy w swoich komórkach wersję tego enzymu, która służy do odbudowania utraconych fragmentów telomerów po każdorazowym podziale komórkowym, jednak pozwala on na przepisywanie tylko jednego rodzaju sekwencji i nie poradzi on sobie z informacją zawartą w mRNA szczepionki. Kolejnym argumentem obalającym możliwość wbudowania informacji genetycznej zawartej w szczepionce do naszego genomu jest lokalizacja DNA w komórce. Jak wspomniałam wcześniej, znajduje się on w jądrze komórkowym oddzielonym błoną. Do przestrzeni jądra mogą przenikać jedynie ściśle określone elementy, a mRNA nie jest jednym z nich. Nie ma więc możliwości, aby cząsteczka mRNA została włączona do naszego DNA.

    Ostatnią kwestią, którą pokrótce poruszę, jest rzekomy wpływ szczepienia na płodność. Mit ten wziął swój początek z postulowanego podobieństwa w budowie syncytyny (białko odgrywające rolę w prawidłowym formułowaniu się łożyska) i białka kodowanego przez wprowadzane w szczepionce mRNA. Podobieństwo to jest jednak niewystarczające do tego, aby móc postulować, że wprowadzenie do organizmu przepisu na te białko może zagrażać płodności. Aby zupełnie obalić tę teorię, muszę podkreślić jeszcze jedną ważną kwestię.

    Po przyjęciu szczepionki do naszego organizmu dostaje się jedynie przepis na utworzenie pojedynczego białka wirusowego w naszych komórkach. W przypadku zakażenia się wirusem do naszego ciała dostaje się cały materiał genetyczny wirusa, razem z tym fragmentem odpowiedzialnym za utworzenie tego samego co w szczepionce białka. Gdyby więc szczepienia wpływały na płodność, taki sam, jeśli nie silniejszy efekt wykazywałoby samo zakażenie. Do tej pory nie ma danych, które wskazywałyby, że choroba wirusowa wpływa negatywnie na zdrowie reprodukcyjne kobiet.

    Tę argumentację możemy zastosować do wyjaśnienia każdej obawy związanej z przyjęciem szczepionki. Szczepienie jest wprowadzeniem jedynie niewielkiego, nieszkodliwego fragmentu materiału genetycznego wirusa do naszego ciała w kontrolowanych i przebadanych warunkach. Zakażenie wirusem może się za to skończyć dla nas śmiercią, ciężkim przebiegiem choroby czy długofalowymi powikłaniami po chorobie, które w pełni poznamy dopiero za wiele lat. Jedynym skutecznym i dostępnym w tej chwili rozwiązaniem jest utrzymywanie wszystkich możliwych zabezpieczeń sanitarnych (noszenie maseczek, dystans) i zaszczepienie jak największej liczby osób najbardziej narażonych za zakażenie wirusem. Mam nadzieję, że powyższy tekst rozwiązał przynajmniej niektóre z wątpliwości związanych z przyjęciem szczepionki. Zachęcam swoich czytelników do uważnego dobierania źródeł pozyskiwania swojej wiedzy w zakresie tematów naukowych. Pamiętajmy, że w sprawach związanych z życiem i zdrowiem najrozsądniejszym podejściem jest zaufanie najwyższej klasy autorytetom posiadającym wieloletnie doświadczenie w dziedzinie.

 

Najważniejsze źródła:

https://www.nature.com/articles/nrd.2017.243

https://naukaprzeciwpandemii.pl/

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3210-stanowisko-7-zespolu-ds-covid-19-przy-prezesie-pan-szczepienie-jest-jedynym-racjonalnym-wyborem-dzieki-ktoremu-bedziemy-mogli-szybciej-wyjsc-z-pandemii?fbclid=IwAR1ziiwBGas3_imJ7uyTFqh9ocLFpOUagnBsDNPh5bISSFVdR4guM49EgOs


Tytuł: Szczepionki mRNA. Czy jest się czego obawiać?

     Po miesiącach strachu przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz nadzieją związaną z szybkim opracowaniem skutecznego leku nadszedł czas, w którym mamy działającą szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Dotychczasowe dane wskazują, że wprowadzone do obrotu preparaty charakteryzują się wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Mimo to, wiele osób wciąż obawia się przyjęcia specyfiku. W tym artykule skupimy się na najczęściej pojawiających się zarzutach względem szczepionki mRNA i wyjaśnimy, czy poruszane obawy mają odzwierciedlenie w faktach.

  Zanim przejdziemy do rozwiewania wątpliwości, przypomnijmy sobie podstawowe informacje z zakresu biologii komórki, które pomogą nam zrozumieć zasadę działania szczepionki mRNA.

  Nasz wygląd oraz to jak funkcjonujemy, zależy między innymi od tego, co zapisane jest w naszych genach, czyli w DNA. DNA to kwas deoksyrybonukleinowy, który znajduje się w niemal każdej komórce naszego ciała. W jego strukturze zapisana jest instrukcja tworzenia konkretnych białek, które odpowiadają za funkcjonowanie naszego organizmu. To dzięki DNA komórka wie jakie białka i w jakiej ilości powinna produkować w danym momencie. Właśnie dlatego informacja genetyczna jest niezwykle cenna i chroniona. DNA znajduje się w przestrzeni jądra komórkowego, które od pozostałej części komórki oddzielone jest dodatkową, selektywnie przepuszczalną błoną.

    Tłumaczenie informacji zawartej w DNA na język aminokwasów tworzących białka, może się jednak odbywać jedynie poza jądrem komórkowym, w cytoplazmie. DNA nie może opuścić jądra komórkowego i narażać się na niebezpieczeństwo. Rozwiązaniem jest utworzenie kopii roboczej zapisu informacji zawartej w DNA na nośniku, który może przedostać się do cytoplazmy. Tym jest właśnie cząsteczka mRNA. Kwas rybodeoksynukleinowy jest podobny do DNA, jednak jest mniej stabilny i zazwyczaj występuje jako struktura jednoniciowa.

    Po wydostaniu się z jądra do cytoplazmy rozpoczyna się tłumaczenie skopiowanej z DNA informacji na kolejność aminokwasów budujących określone białka, które mogą po zakończonym procesie wypełniać swoje zadania.

    Omawiane szczepionki zawierają krótkie fragmenty struktury mRNA, która niesie przepis na utworzenie jednego konkretnego białka wirusowego. Jest to białko znajdujące się na powierzchni otoczki wirusa, które pozwala mu na wniknięcie do wnętrza komórki. Kiedy dostarczone w szczepionce mRNA wniknie do komórki szczepionej osoby, zostanie potraktowane jako normalnie występujący element, a przepis na białko zostanie przetworzony tak samo, jak wszystkie inne przepisy białkowe w naszych komórkach. Po zakończeniu syntezy białka wirusowego system odpornościowy zaszczepionej osoby zostanie zaalarmowany. Organizm odbierze sygnał tożsamy z tym odbieranym w przypadku zakażenia i przygotuje się do odparcia ataku. W przypadku szczepionki będzie to jednak fałszywy alarm, ponieważ do naszego organizmu nie został wprowadzony wirus, ani żaden inny jego element poza przepisem mRNA na pojedyncze białko. Tak wzbudzony układ odpornościowy po dwóch dawkach szczepionki będzie już wytrenowany w walce z potencjalnym intruzem. Dzięki temu w przypadku prawdziwego kontaktu z patogenem nasz system odpornościowy szybko zareaguje i nie pozwoli na rozwinięcie się choroby.

      Sama zasada działania szczepionki jako systemu treningowego naszego organizmu, nie jest niczym nowym. Nowy jest sposób wzbudzania tego alarmu. Trzeba jednak wiedzieć, że badania nad zastosowaniem mRNA w szczepieniach trwały już od lat i dzięki tym doświadczeniom, udało się opracować działający preparat w tak szybkim tempie.

    Procedura wprowadzania leku na rynek jest zazwyczaj dużo dłuższa i mierzy się ją w latach, nie miesiącach. To sprawia, że społeczeństwo obawia się, że szczepienie opracowywano w pośpiechu i nie przebadano jej z należytą dokładnością. Dodatkowo jest to pierwszy preparat oparty o technologię mRNA, który jest tak szeroko stosowany. Poza tym, że jak już wspomniałam, naukowcy mieli już dużą wiedzę w tym zakresie z wcześniejszych badań, proces przyśpieszyło jeszcze kilka innych udogodnień.

    Prace prowadzono jedynie na materiale genetycznym wirusa, a nie samym wirusie. Dzięki temu badania można było prowadzić w klasycznych laboratoriach na dużo większą skalę. Zaraz po zsekwencjonowaniu całego materiału genetycznego wirusa działania na rzecz opracowania szczepionki mogły ruszyć natychmiastowo.

    Nie bez znaczenia pozostaje kwestia środków finansowych i wysokiego priorytetu badań nad szczepionką. Zaangażowanie w te działania było ogromne, a pieniądze nie były czynnikiem ograniczającym tempo badań, jak jest w przypadku innych preparatów. W normalnej sytuacji firmy farmaceutyczne wprowadzające produkt muszą liczyć się z ogromnym ryzykiem finansowym w przypadku nieskuteczności leku. Zanim rozpoczną się badania kliniczne z udziałem ludzi, szczegółowo oceniają ryzyko związane z dalszymi badaniami. W przypadku szczepionki firmy mogły działać na tzw. zakładkę. W tym samym czasie opracowywano wyniki i prowadzono dalsze badania.

    Innym ważnym aspektem była liczba zakażonych osób. Dzięki dużej puli chorych szybko udało się zebrać ochotników, którzy zostali włączeni do badań klinicznych szczepionki. Ostatnim aspektem, który zdecydował o tak szybkim sukcesie, był sam proces wprowadzania preparatu do obrotu. Po tym jak przedstawiono optymistyczne wyniki, cała procedura przebiegła szybciej niż zazwyczaj dzięki silnemu zaangażowaniu tysięcy osób.

    To wszystko sprawiło, że wprowadzanie szczepionki do obrotu przebiegło szybciej niż zazwyczaj, jednak nie pominięto żadnego z elementów procedury oceny skuteczności i bezpieczeństwa specyfiku. Do tej chwili szczepienie przyjęły już miliony ludzi na całym świecie i wciąż zbierane dane potwierdzają pozytywne efekty szczepienia.
     Główną cechą warunkującą wysokie bezpieczeństwo tego rodzaju szczepionki jest brak kontaktu z patogenem. Dzięki temu można mówić o zerowym ryzyku transmisji wirusa na osoby trzecie, z którymi kontaktuje się zaszczepiony. Występujące po szczepieniu skutki uboczne takie jak ból ramienia, gorączka czy ból głowy zazwyczaj są silniejsze po drugiej dawce. Są to jednak objawy chwilowe, które samodzielnie ustępują po kilkunastu – kilkudziesięciu godzinach. Te efekty są związane z odpowiedzią układu odpornościowego i nie powinny nadmiernie niepokoić zaszczepionych.
    Kolejną przeprowadzoną analizą było mierzenie średniej i mediany długości życia poszczególnych grup. Zaobserwowane różnice były żadne lub niewielkie. Wiemy, że zarówno u muszek jak i u ludzi aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na długość życia, jednak te badania wykazały, że w przypadku zwiększonej produkcji białka bez wprowadzenia samej aktywności mimo obserwowanej poprawy w wydolności, nie obserwuje wydłużenia życia u muszek.      Wspomniane badania opublikowano rok temu. Ich znaczenie jest szczególnie istotne w kontekście zastosowania sestryny jako białka wspomagającego mięśnie np. podczas długotrwałego unieruchomienia. Na łykanie tabletek zamiast stosowania aktywności fizycznej, zapewne nie mamy co liczyć. Suplementowanie sestryny nie wydaje się możliwe w bliskiej przyszłości.

    Inne badanie związane z sestryną opublikowano pod koniec 2020 roku i dotyczyło analizy wpływu restrykcji kalorycznej (RK) oraz roli sestryny w regulacji długości życia. Udowodniono, że RK może wywierać pozytywny wpływ na długość życia wielu gatunków. Badania na muszkach wykazały, że zablokowanie produkcji tego białka zmniejszało ten efekt. Natomiast produkcja sestryny w komórkach macierzystych jelit (dla tych owadów jest to niezwykle istotny organ w kontekście RK) spowodowała zachowanie aktywności komórek macierzystych w tym obszarze oraz wydłużenie życia owadów. Prawdopodobnie było to możliwe poprzez szlak mTOR, który jest zaangażowany w wiele procesów komórkowych.    

     Sestryna to białko, które oraz bardziej intryguje naukowców i wydaje się być kluczowe w wielu procesach związanych z długością i jakością życia. Miejmy nadzieję, że badacze rozwikłają jego rolę dla naszego organizmu i niedługo usłyszymy o jego terapeutycznym wykorzystaniu.

Tytuł: Czy możemy poprawić wydolność nie wstając z fotela, czyli o sestrynie słów kilka.

     Nowy rok to dla wielu czas wdrażania postanowień związanych z aktywnością fizyczną oraz zbilansowaną dietą. Niestety wielu traci swój początkowy zapał po pierwszych kilku regularnych treningach i zdrowych obiadach jeśli nie widzi natychmiastowych efektów. Naukowcy znaleźli jednak możliwe rozwiązanie tych problemów.

      Sestryna to białko stosunkowo niewiele poznane. Jej powstawanie jest indukowane między innymi przez różnego rodzaju stresy komórkowe, takie jak uszkodzenia DNA, uszkodzenia oksydacyjne czy bodźce prozapalne. Białko występuje w różnych komórkach, w tym również w mięśniach. Badacze zaobserwowali, że poziom tego białka w mięśniach wzrasta po treningu. Grupa naukowców z  Uniwersytetu Michigan (USA) postanowiła sprawdzić, czy samo podniesienie poziomu sestryny bez włączania aktywności fizycznej może pozytywnie wpływać na wytrzymałość i wydolność. Swoje eksperymenty przeprowadzili na muszkach owocowych, które są często stosowanym modelem badawczym w tego typu badaniach.

       Analiza polegała na badaniu wydolności fizycznej muszek z trzech grup. Jedna z nich w ogóle nie posiadała genu odpowiedzialnego za produkcję sestryny, druga stanowiła niezmienione muszki, a trzecią obejmowały owady, które wytwarzały więcej sestryny. Wyniki wykazały, że samo zwiększenie poziomu sestryny bez zmuszania muszek do treningów sprawiło, że osobniki te osiągały lepsze wyniki. Ponadto owady, którym zablokowano możliwość wytwarzania tego białka, treningi nie poprawiły wytrzymałości. Te obserwacje wskazały, że sestryny odgrywają kluczową rolę polepszaniu wydolności fizycznej u samców muszek.

      We wszystkich eksperymentach w tym badaniu wykorzystano jedynie samce z uwagi na ich lepszą naturalną odpowiedź na trening. Niezwykle ciekawym aspektem jest to, jak mierzono wytrzymałość fizyczną muszek i jak prowadzono treningi. Do tego celu wykorzystano specjalnie zaprojektowane do takich analiz urządzenie, które pozwala mierzyć odległość, jaką pokonają muszki z dna naczynia ku górze. Zjawisko negatywnej geotaksji sprawia, że owady te posiadają naturalną potrzebę kierowania się ku górze, a pokonane odległości można łatwo zmierzyć i zaobserwować poprawę lub brak zmiany wydolności owadów.  


Źródła:

https://www.nature.com/articles/s41467-019-13442-5

https://www.nature.com/articles/s43587-020-00001-7
   

     Czterdziestu młodych i zdrowych ochotników jednego dnia poddano dziesięciogodzinnemu postowi, a innego izolacji na taki sam okres czasu. Podczas samotnych godzin osoby badane miały dostęp do komputera tylko w sytuacji najwyższej potrzeby, a wszystkie potrzebne do życia potrzeby realizowały również w całkowitej samotności. Co ciekawe autorzy badania zadbali również o to, aby druga część eksperymentu odbywała się w możliwie najbardziej izolowanym układzie. Po dziecięciu godzinach ochotnicy zostali poddani obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego. Przed rozpoczęciem okresu izolacji każdy z badanych był szkolony, jak dostać się do maszyny, aby mógł to zrobić samodzielnie, bez pomocy drugiej osoby. Podczas badania pokazywano im obrazy, które przedstawiały jedzenie, sceny relacji międzyludzkich oraz kwiaty, stanowiące obraz kontrolny.

    Wyniki eksperymentu wskazały, że jednym z obszarów mózgu oglądanie obrazów tego, od czego badani byli odizolowani aktywowały dokładnie te same jego rejony. Działo się tak w obrębie istoty czarnej mózgu. Jest to niewielka struktura zlokalizowana w śródmózgowiu, która produkuje dopaminę, czyli zw. neuroprzekaźnik odpowiadający za odczuwanie przyjemności. Wcześniej powiązano już tę strukturę z głodem oraz potrzebą spożycia narkotyków u osób od nich uzależnionych.

     Media od razu podchwyciły temat, opisując doświadczenie pod nagłówkami sugerującymi, że głód i samotność uruchamiają te same obszary mózgu. Jest to jednak prawda tylko w połowie i aby się tego dowiedzieć, należy przeczytać całą pracę.


   Autorzy badania przyjrzeli się również wzorcom aktywacji w innych częściach mózgu, w tym w prążkowiu i korze mózgowej. Poza istotą czarną, niemal wszystkie obszary mózgu były przez głód i izolację aktywowane w odrębny sposób. Badacze sugerują, że najprawdopodobniej istota czarna wytwarza ogólny sygnał reprezentujący różnorodne pragnienia, a pozostałe obszary mózgu są już bardziej wyspecjalizowane w reakcji na konkretne typy potrzeb. Co ciekawe osoby, które czuły się izolowane w normalnym życiu przed przeprowadzeniem badania, wykazywały słabsze pragnienie interakcji społecznych po 10-godzinnym okresie izolacji niż osoby, które miały bogatsze życie towarzyskie.

     Badania te mogą okazać się wyjątkowo przydatne w czasach, w których izolacja jest zalecanym postępowaniem dla osób będących w grupie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Autorzy pragną kontynuować swoją pracę i poszukać odpowiedzi na wiele pytań, m.in. czy wirtualne kontakty społeczne mógłby okazać się skuteczną formą zaspokajania apetytu na interakcje społeczne? Miejmy nadzieję, że niedługo poznamy na nie odpowiedź.
Źródła:

https://www.nature.com/articles/s41593-020-00742-zTytuł:  Jak mózg reaguje na post oraz brak kontaktu z drugim człowiekiem? Czy głód i tęsknota mają ze sobą coś wspólnego?

     W czasach prehistorycznych życie wśród innych przedstawicieli naszego gatunku dawało nam dużo większą szansę na przeżycie, spłodzenie potomstwa i opiekę nad nim, dlatego nie powinien dziwić fakt, że człowiek jest istotą społeczną. Rola relacji z drugim człowiekiem jest dla naszego zdrowia i samopoczucia bardzo istotna. Jednocześnie rozwój najnowszych technologii oraz szalejąca na świecie pandemia sprawiła, że bardzo mocno ograniczyliśmy nasze kontakty społeczne. Może to nieść ze sobą wiele konsekwencji, których efekty dopiero przyjdzie nam oceniać.

    O negatywnych efektach przewlekłej izolacji wiemy już całkiem sporo. Może ona prowadzić do zaburzeń na poziomie molekularnym, takich jak zmieniona ekspresja genów związanych ze stanem zapalnym. W bardziej ogólnym ujęciu pozbawienie kontaktu społecznego może powodować stres emocjonalny, negatywnie wpływa na oraz problemy ze snem. Jednocześnie neurologiczne podłoże poczucia samotności nie jest nam dobrze znane. Badanie, które jest tematem tego artykułu, miało na celu opracować wzorzec pracy mózgu osoby poddanej przymusowej izolacji oraz porównanie go, ze wzorcem charakterystycznym dla osoby pozbawionej możliwości spożywania pokarmu. Autorzy badania zakładali, że samotność podobnie jak głód uruchamia w mózgu struktury, które będą motywować nas do podjęcia działania w celu zaspokojenia naszych potrzeb. W przypadku uczucia łaknienia będzie to poszukiwanie pokarmu, a w przypadku samotności kontakt z drugim człowiekiem. Badacze z Massachusetts Institute of Technology (MIT) opublikowali swoje wnioski w czasopiśmie „Nature Neuroscience”.

    Czterdziestu młodych i zdrowych ochotników jednego dnia poddano dziesięciogodzinnemu postowi, a innego izolacji na taki sam okres czasu. Podczas samotnych godzin osoby badane miały dostęp do komputera tylko w sytuacji najwyższej potrzeby, a wszystkie potrzebne do życia potrzeby realizowały również w całkowitej samotności. Co ciekawe autorzy badania zadbali również o to, aby druga część eksperymentu odbywała się w możliwie najbardziej izolowanym układzie. Po dziecięciu godzinach ochotnicy zostali poddani obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego. Przed rozpoczęciem okresu izolacji każdy z badanych był szkolony, jak dostać się do maszyny, aby mógł to zrobić samodzielnie, bez pomocy drugiej osoby. Podczas badania pokazywano im obrazy, które przedstawiały jedzenie, sceny relacji międzyludzkich oraz kwiaty, stanowiące obraz kontrolny.

    Wyniki eksperymentu wskazały, że jednym z obszarów mózgu oglądanie obrazów tego, od czego badani byli odizolowani aktywowały dokładnie te same jego rejony. Działo się tak w obrębie istoty czarnej mózgu. Jest to niewielka struktura zlokalizowana w śródmózgowiu, która produkuje dopaminę, czyli zw. neuroprzekaźnik odpowiadający za odczuwanie przyjemności. Wcześniej powiązano już tę strukturę z głodem oraz potrzebą spożycia narkotyków u osób od nich uzależnionych.

    W czasach prehistorycznych życie wśród innych przedstawicieli naszego gatunku dawało nam dużo większą szansę na przeżycie, spłodzenie potomstwa i opiekę nad nim, dlatego nie powinien dziwić fakt, że człowiek jest istotą społeczną. Rola relacji z drugim człowiekiem jest dla naszego zdrowia i samopoczucia bardzo istotna. Jednocześnie rozwój najnowszych technologii oraz szalejąca na świecie pandemia sprawiła, że bardzo mocno ograniczyliśmy nasze kontakty społeczne. Może to nieść ze sobą wiele konsekwencji, których efekty dopiero przyjdzie nam oceniać.

     O negatywnych efektach przewlekłej izolacji wiemy już całkiem sporo. Może ona prowadzić do zaburzeń na poziomie molekularnym, takich jak zmieniona ekspresja genów związanych ze stanem zapalnym. W bardziej ogólnym ujęciu pozbawienie kontaktu społecznego może powodować stres emocjonalny, negatywnie wpływa na oraz problemy ze snem. Jednocześnie neurologiczne podłoże poczucia samotności nie jest nam dobrze znane. Badanie, które jest tematem tego artykułu, miało na celu opracować wzorzec pracy mózgu osoby poddanej przymusowej izolacji oraz porównanie go, ze wzorcem charakterystycznym dla osoby pozbawionej możliwości spożywania pokarmu. Autorzy badania zakładali, że samotność podobnie jak głód uruchamia w mózgu struktury, które będą motywować nas do podjęcia działania w celu zaspokojenia naszych potrzeb. W przypadku uczucia łaknienia będzie to poszukiwanie pokarmu, a w przypadku samotności kontakt z drugim człowiekiem. Badacze z Massachusetts Institute of Technology (MIT) opublikowali swoje wnioski w czasopiśmie „Nature Neuroscience”.

          W opisywanym badaniu linie komórkowe hodowane w warunkach laboratoryjnych traktowano interferonem gamma. Jest to białko, które produkowane jest podczas odpowiedzi na infekcję wirusową. Następnie po kilku dniach powtarzano eksperyment, analizując ekspresję genów w obu punktach czasowych. Badacze zauważyli, że niektóre geny po drugim bodźcu bardziej intensywnie zmieniały swoją ekspresję niż w pierwszym etapie. Dodatkowo efekt taki był obserwowany nawet po 14-dniowej przerwie w ekspozycji na bodziec. Tak długi czas pomiędzy ponownym traktowaniem interferonem oznacza, że komórki przeszły w międzyczasie kilkanaście podziałów. Nawet te nowopowstałe komórki reagowały szybciej niż ich poprzednicy podczas pierwszego kontaktu z bodźcem. W dalszym etapie pracy naukowcy skupili się na genie, który najmocniej różnił się ekspresją. Wyniki wskazały, że usunięcie z przestrzeni wokół genu wspomnianej kohezyny, poprawiała odpowiedź na interferon. To oznacza, że białko to może pełnić ważne funkcje regulatorowe dotyczące wykształcania się pamięci komórkowej.

   Obserwacja nie tłumaczy jeszcze w pełni mechanizmu pamięci komórkowej, jednak wskazuje, że kohezyna jest istotnym ogniwem w tym procesie. Dalsze badania nad mechanizmami zapamiętywania reakcji na bodźce mogą stanowić zalążek do opracowywania nowych terapii, np. przeciwko powtarzających się infekcji wirusowych. Mimo że są to wciąż odległe plany, w kontekście wzmacniania odporności na ponowne infekcje wirusowe praca ta może się okazać przełomowa.

Źródło:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276520306882?via%3Dihub 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Tytuł: Czy komórki mogą zapamiętywać reakcje na bodźce?

Ośrodkiem pamięci w kontekście całego ciała, jest bezsprzecznie mózg. To z nim wiążemy nasze wspomnienia i przebyte doświadczenia. Sprawa ma się nieco inaczej, kiedy zejdziemy do poziomu pojedynczej komórki. Co sprawia, że „zapamiętuje” ona swoje reakcje na różnorodne bodźce i jak zapisuje te informacje. To zagadnienie jest opracowywane od lat, a na początku listopada 2020 zespół naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego opublikował istotne doniesienie. Warto zaznaczyć, że pierwszym autorem, czyli najbardziej znaczącym, jest Polak, dr Wojciech Siwek.

   Pamięć jest nam potrzebna nie tylko do tego, aby móc wspominać dobre momenty oraz wyciągać wnioski ze swoich pomyłek. Dzięki „pamięci komórkowej” organizm lepiej radzi sobie podczas ponownej infekcji tym samym patogenem. Chociaż o pamięci u bakterii w klasycznym ujęciu nie może być mowy, nawet te jednokomórkowe organizmy mogą „zapamiętywać” jak pokonać atakującego je wirusa. Wszystko dzięki systemowi zwanemu CRISPR-Cas9. System ten wycina fragment materiału genetycznego intruza, a bakteria przechowuje go w obrębie własnego DNA. Przy ponownym ataku posłuży on za broń w walce z wirusem i umożliwi szybszą pacyfikację zagrożenia.

    W organizmie ludzkim sprawa może być nieco bardziej skomplikowana. Uważa się, że głównym elementem „pamięci komórkowej” jest udział regulacji aktywności niektórych genów, poprzez zmianę ich ekspresji. To oznacza, że w odpowiedzi na różnego rodzaju sygnały, komórka produkuje niektórych białek mniej, a innych więcej. Następnie „zapamiętuje” swoje własne reakcje. Nie dzieje się to jednak na poziomie ewentualnych zmian sekwencji DNA, tylko poprzez inne mechanizmy. Jedną z hipotez jest modyfikacja przestrzennej struktury kwasu nukleinowego.

W czasopiśmie „Molecular Cell” ukazały się wyniki świadczące o zaangażowaniu w te procesy białka zwanego kohezyną. Jest to białko uczestniczące w procesie pakowania DNA. DNA pojedynczej komórki po rozprostowaniu miałaby długość ponad 2 metrów dlatego, aby się w niej zmieściło, musi być zwinięte w niezwykle precyzyjny sposób. Struktura DNA jest jednak dynamiczna i zmienia się w zależności od etapu rozwoju komórki np. podczas podziału komórkowego. Przestrzenne ułożenie nici DNA jest również istotna dla regulacji ekspresji genów, o której wspominałam w poprzednim akapicie.


    Odkrycie to zostało docenione również przez recenzentów czasopisma. Praca otrzymała status przełomowej dla rozwoju nauki „Breakthrough Paper”. Jak podaje komunikat Uniwersytetu Warszawskiego: recenzenci docenili połączenie prostego i wydajnego podejścia syntetycznego, umożliwiającego otrzymanie fluorowanych cząsteczek DNA, z wykorzystaniem metody 19F NMR. Połączenie to zaowocowało opracowaniem metody badawczej o szerokim spektrum zastosowań: od śledzenia zmian strukturalnych dupleksów DNA do monitorowania oddziaływań pomiędzy kwasem nukleinowym, a białkami i małymi cząsteczkami. Na koniec warto dodać, że o już druga praca tego zespołu, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie.


Tytuł: Zespół polskich naukowców opracował nową technikę analizy kwasów nukleinowych (DNA)


     Zespół polskich naukowców opublikował pracę, którą recenzenci „Nucleic Acids Research” wyłonili jako przełomową dla rozwoju nauki. Sukces należy do zespołu naukowców w składzie dr hab. Joanna Kowalska, dr Marcin Warmiński, prof. Jacek Jemielity oraz Marek Baranowski pracują na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nowych Technologii UW.    

       Praca dotyczy opracowania nowej metody badań funkcji i właściwości kwasów nukleinowych. Kwasy nukleinowe to cząsteczki, które większość z nas zna pod nazwą DNA oraz RNA. Te elementy znajdują się niemal w każdej komórce naszego ciała i to w nich zakodowana jest informacja o tym jak funkcjonuje cały organizm. W zależności od stanu fizjologicznego oraz konkretnego organizmu kwasy nukleinowe mogą tworzyć różne struktury. Ich odpowiednia budowa jest kluczowa dla komórki, a nawet niewielka nieprawidłowość może powodować wystąpienie ciężkich chorób u ludzi. Do tej pory opracowano wiele technik analizy budowy kwasów nukleinowych, jednak każda z nich posiada nie tylko zalety, ale również wady, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru odpowiedniej metody.    


        Wspomniany zespół przedstawił wyniki dotyczące tworzenia krótkich fragmentów kwasów nukleinowych tzw. oligonukleotydów, z doczepionym atomem fluory na jednym z końców nici DNA. Znakowanie fluorem umożliwia badanie przestrzennej budowy kwasów nukleinowych. To pozwoli w łatwy sposób sprawdzić, czy DNA tworzy formę dwuniciową, czy może bardziej skomplikowane struktury, dzięki zastosowaniu metody fluorowego jądrowego rezonansu magnetycznego (19F NMR). Chociaż brzmi to nieco przerażająco, w bardzo dużym uproszczeniu metoda polega na obserwowaniu pola magnetycznego wokół jąder atomowych. Po umieszczeniu wyznakowanej fluorem próby w polu magnetycznym można poznać informacje dotyczące jej struktury elektronowej oraz grupach funkcyjnych, a wiedza ta jest niezbędna do prowadzenia wielu eksperymentów.

      Opracowana przez Polaków metoda pozwoliła więc na skonstruowanie nowego typu sond molekularnych, które będą wykorzystywane do oceny struktury kwasów nukleinowych. Takie podejście ułatwi pracę wielu zespołom badawczym analizującym budowę DNA oraz RNA. Dodatkowo warto zaznaczyć, że może mieć ona potencjalne znaczenie w terapiach. Do tej pory większość stosowanych leków działa poprzez reakcję z białkami komórkowymi. Potencjalne terapeutyki oddziałowujące z kwasami nukleinowymi są zazwyczaj toksyczne. Metoda prostego opisywania struktur kwasów nukleinowych mogłaby pomóc w tworzeniu i sprawdzaniu działania związków, które oddziaływałby tylko z kwasami nukleinowymi o ściśle określonym układzie przestrzennym. To pomogłoby wyeliminować problem toksyczności takich terapeutyków.


Źródła:

https://www.uw.edu.pl/naukowcy-z-uw-zaproponowali-nowa-metode-badania-waznych-biologicznie-struktur-dna/

https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkaa470/585414   Wcześniejsze badania wykazały, że apoptoza jest kluczowa dla rozwoju miażdżycy zarówno na wczesnych, jak i późniejszych etapach choroby. Śmierć apoptotyczna komórek mięśni gładkich i komórek zapalnych może wspomagać wzrost płytki miażdżycowej, stan nadkrzepliwości oraz indukować jej pękanie, a co za tym idzie, powstanie zakrzepów.

   Obserwacją, że to właśnie kwasy tłuszczowe trans przyspieszają apoptozę indukowaną w warunkach laboratoryjnych sugeruje, że mają one największe znaczenie w przebiegu apoptozy. Z jednej strony jest to kluczowe odkrycie dla zrozumienia i lepszego opisania mechanizmów związanych z apoptozą. Z drugiej otwiera drzwi do poszerzenia wiedzy związanej z rolą kwasów tłuszczowych trans w diecie w wielu jednostkach chorobowych takich jak miażdżyca, choroby sercowo-naczyniowe oraz choroby neurodegeneracyjne.


Źródło:

https://www.nature.com/articles/s41598-020-59636-6Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Tytuł: Wpływ kwasów tłuszczowych zawartych w pożywieniu na przyśpieszenie programowanej śmierci komórkowej.


Zespół z Uniwersytetu Tohoku w Japonii w czasopiśmie Scientific Reports opisał wpływ działania nienasyconych kwasów tłuszczowych trans na przebieg programowanej śmierci komórkowej.

  Kwasy tłuszczowe trans zawierają przynajmniej jedno podwójne wiązanie w specyficznej konfiguracji. Kwasy te wiąże się z wieloma jednostkami chorobowymi, takimi jak zaburzenia metaboliczne, choroby neurodegeneracyjne czy krążeniowo-naczyniowe. Wciąż jednak nieznane są mechanizmy łączące kwasy tłuszczowe trans z występowaniem i przebiegiem wspomnianych chorób.

   W omawianym badaniu udowodniono, że dwa kwasy trans (kwas elaidynowy i linoelaidynowy), które najczęściej występują w żywności przetwarzanej przemysłowo przyśpieszają śmierć komórki. W badaniach wykorzystano różne linie komórkowe (RAW264.7, U2OS, HeLa) i traktowano je czynnikiem uszkadzającym DNA, czyli doksorubicyną. Doświadczenia wykazały, że dwa przemysłowo wykorzystywane kwasy tłuszczowe przyspieszyły śmierć komórkową powodowaną przez stosowany cytostatyk. Podobnej odpowiedzi nie zaobserwowano po podaniu innych kwasów tłuszczowych takich jak kwasy wytwarzane przez drobnoustroje ze żwacza u krów i owiec.

  Najprawdopodobniej stosowane kwasy trans wpływały na funkcjonowanie mitochondriów, czyli organelli komórkowych odpowiedzialnych za produkcję energii w komórce. Poprzez tę interakcję wytwarzały się reaktywne formy tlenu, zwane potocznie wolnymi rodnikami, które toksycznie działały na komórkę i powodowały apoptozę.

  Analizowany rodzaj śmierci komórkowej, czyli apoptoza, jest zaprogramowaną śmiercią komórkową. Kiedy DNA komórki zostanie uszkodzone, błąd może zostać naprawiony lub komórka może wejść na drogę apoptozy. W tym drugim przypadku w komórce rozpoczyna się szereg reakcji, który prowadzi do kontrolowanej śmierci. Ten mechanizm jest niezbędny dla zachowania równowagi całego organizmu. Usuwanie komórek z uszkodzonym DNA jest jedną z dróg to przeciwdziałania mechanizmom nowotworzenia i odgrywa ważną rolę w wielu innych procesach komórkowych.


    Badania, o których wspominałam na początku wykazały, że zastosowanie specyficznego typu komórek macierzystych, jakim są prekursory płodowe neuronów GABA-ergicznych, mogą wpłynąć na załagodzenie bólu o tej przyczynie. Pochodzenie tych komórek uniemożliwia jednak ich wykorzystywanie terapeutyczne na większą skalę. Naukowcy z University of Sydney postanowili więc sprawdzić, czy podobną cechę będą miały ludzkie pluripotentne komórki macierzyste. Przed ich wykorzystaniem należało je indukować w przemianę w neurony GABA-ergiczne, a następnie wprowadzić do rdzenia kręgowego myszy z objawami bólu neuropatycznego.  

    Skutkiem zastosowanego działania była długotrwała eliminacja dolegliwości już przy jednorazowym podaniu komórek. Kolejną zaletą tego podejścia jest możliwość dostarczenia komórek do ściśle określonego miejsca, w którym występuje ból, co może spowodować zminimalizowanie efektów ubocznych potencjalnej terapii.

    Oczywiście, zanim proces będzie mógł być wykorzystywany u ludzi, musi przejść przez szereg testów sprawdzających jego bezpieczeństwo i skuteczność na większych zwierzętach. Pierwsze próby zastosowania tej metody u ludzi autorzy badania przewidują na za około pięć lat. Badacze mają nadzieję, że ich praca będzie stanowiła przełom w leczeniu dolegliwości bólowych, które nie będę wiązały się z ryzykiem uzależnienia. Jest to ogromny problem w przypadku tradycyjnych leków opioidowych uśmierzających silny ból.

Źródła:

https://www.jci.org/articles/view/80883

https://www.mp.pl/bol/aktualnosci/174490,komorki-macierzyste-lekiem-na-bol-plecow

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200123152507.htm

https://journals.lww.com/pain/Abstract/2020/02000/Human_induced_pluripotent_stem_cell_derived.16.aspx
Tytuł: Leczenie bólu komórkami macierzystymi.


   Hasło „komórki macierzyste” w wielu z nas wzbudza ogromną ekscytację związaną z nadziejami na nowatorskie metody leczenia wielu jednostek chorobowych. Doniesienia medialne oraz wciąż powstające pseudokliniki oferujące kosztowne terapie z ich wykorzystaniem sprawiają, że komórki macierzyste są postrzegane jako potencjalne panaceum na większość bolączek współczesnego człowieka. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że tak naprawdę możliwości zastosowania komórek macierzystych w leczeniu są jeszcze bardzo ograniczone i minie wiele czasu, zanim ich wykorzystanie na większą skale stanie się możliwe

    Komórki macierzyste muszą posiadać dwie kluczowe cechy. Pierwsza z nich dotyczy nieograniczonego potencjału do dzielenia się, druga to zdolność do przekształcania się w inne typy komórek. Rzeczywiście badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu wielu jednostek chorobowych prowadzone są z dużym rozmachem. Nie oznacza to jednak, że każde testowane podejście terapeutyczne zakończy się wprowadzeniem działającej terapii. Ostatecznie możliwe jest stosowanie terapii po pozytywnym przejściu przez badania przedkliniczne i trzy etapy badań klinicznych. Obecnie na obszarze Unii Europejskiej dopuszczone są jedynie 3 terapie z zastosowaniem komórek macierzystych. Jest to:

- leczenie chorób krwi i układu odpornościowego oraz odbudowa układu krwionośnego po terapiach nowotworowych

- leczenie rozległych i zagrażających życiu oparzeń

- leczenie uszkodzeń rogówki, czyli przezroczystej warstwy znajdującej się z przodu oka. 

    Nie zmienia to faktu, że prowadzona jest cała masa badań, które dają nadzieje na poszerzenie tego zakresu terapeutycznego w przyszłości. Jednym z obszarów, w którym bada się możliwości zastosowania komórek macierzystych jest leczenie bólu.

   Dotychczas badania z 2015 roku wskazywały, że komórki macierzyste pozyskiwane ze szpiku kostnego mogą okazać się skuteczne w leczeniu przewlekłego bólu wywołanego uszkodzeniem nerwów. Dolegliwości związane z chemioterapią lub amputacją kończyn są szczególnie dotkliwe, a w ich minimalizowaniu nie radzą sobie środki przeciwbólowe. Badania na zwierzętach wykazały, że szczury po podaniu do płynu mózgowo-rdzeniowego komórek macierzystych były mniej wrażliwe na ból i stan ten utrzymywał się do trzech miesięcy.

   Inna grupa badaczy sprawdzała zdolność mezynchemalnych komórek macierzystych do tłumienia stanu zapalnego przy jednoczesnym stymulowaniu odbudowy zniszczonej tkanki u większych zwierząt, czyli owiec. Firma z Australii wykorzystała to podejście u pacjentów z silnym bólem pleców. Wyniki wykazały zmniejszenie bólu oraz istotną poprawę funkcjonowania, a badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło odbudowę dysków międzykręgowych, których dysfunkcje doprowadziły do dolegliwości.

   W jednym z nowszych doniesień naukowcy postanowili zbadać zdolność komórek macierzystych do leczenia bólu neuropatycznego. Ten specyficzny rodzaj dolegliwości powstaje poprzez zaburzenie przewodzenia informacji czuciowych przez nerwy w wyniku uszkodzenia struktur układu nerwowego. Mózg może w takim przypadku otrzymywać nieprawdziwe informacje o stanie organizmu i czuć uszkodzenia, których tak naprawdę nie ma. W tym konkretnym przypadku leki przeciwbólowe bardzo często są nieskuteczne. Jedynym rozwiązaniem wydaje się wyeliminowanie nieprawidłowego przewodzenia nerwowego.
   Naukowcy odkryli, że współczulne komórki nerwowe docierają do komórek mieszka włosowego i w sytuacji stresowej uwalniają neuroprzekaźnik zwany noradrenaliną. Następnie zostaje on pobrany przez komórki macierzyste prowadząc do ich nadmiernego namnażania i dojrzewania w melanocyty. Komórki te następnie zmieniały lokalizacje oddalając się od podstaw mieszków włosowych i przestawały pełnić funkcję wzbogacania włosów pigmentem. To zbyt szybkie dojrzewanie komórek w melanocyty powodowało przedwczesne wyczerpanie rezerwuaru komórek macierzystych.

  Proces utraty melanocytów i siwienia u myszy zajął w laboratorium jedynie 5 dni i był nieodwracalny. Przedstawione badania muszą zostać poddane szerszej weryfikacji na modelu ludzkim, jednak sami autorzy badania są pełni nadziei. Zrozumienie tego mechanizmu może się przyczynić nie tylko do spowolnienia siwienia ale również leczenia chorób skóry takich jak bielactwo.

Źródła:

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2003648

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6065400/

https://www.nature.com/articles/s41586-020-1935-3 


Tytuł: Czy można nagle osiwieć ze stresu, czyli dlaczego zestresowane myszy siwieją w 5 dni?


  Siwienie kojarzy się nam ze starością, a przedwczesna zmiana koloru włosów to raczej mało oczekiwane zjawisko. Potocznie utrata pigmentu kosmyków w młodym wieku przypisuje się nadmiernemu stresowi. Chociaż bielenie włosów to dla nas wciąż zagadka, o mechanizmach tego procesu wiemy coraz więcej dzięki najnowszym doniesieniom ze świata nauki.

  Włosy mają kolor dzięki specyficznym komórkom macierzystym, które po przekształceniu się w wyspecjalizowane melanocyty produkujących pigment dla włosa. Z wiekiem tych komórek jest coraz mniej, przez co włosy stopniowo tracą pigment. Ale co powoduje zjawisko nagłego siwienia, które nazywamy syndromem Marii Antoniny (według legendy włosy francuskiej władczyni zbielały niemal natychmiast po pojmaniu jej w czasie rewolucji francuskiej).

  Badania na myszach z 2018 roku wskazały, że powodem nagłego siwienia może być infekcja wirusowa, która wywołuję bardzo silną reakcje układu immunologicznego. W tym przypadku znaczącą rolę odgrywa białko MITF (tzw. czynnik transkrypcyjny MITF), które jest zaangażowane w odpowiedź organizmu na zakażenie oraz pigmentację włosów. W warunkach laboratoryjnych myszy, które wykazywały nadmierną aktywność tego białka bardzo szybko osiwiały. Było to spowodowane zbyt silną reakcją immunologiczną organizmu. W walce z wirusem ucierpiały melanocyty, a ich utrata spowodowała siwienie zwierząt. W tym procesie ważne są jednak predyspozycje genetyczne osobników i nie jest to mechanizm ogólny.

  Biolog z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, w 2018 roku odkrył, że myszy karmione dietą o wysokiej zawartości cholesterolu rozwinęły zapalenie tętnic, zaczęły siwieć i wypadało im futro.

  W najnowszym badaniu opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie Nature, zespół naukowców z Uniwersytetu Sao Paulo oraz Harvarda opisał rolę w siwieniu zupełnie innego układu. Badacze testowali różne podejścia laboratoryjne wiążące nagłą utratę koloru włosów myszy z ekspozycją na stres.

 Podobnie jak w przypadku pierwszego badania, tym razem badacze również weryfikowali hipotezę, że to odpowiedź immunologiczna organizmu powoduje utratę pigmentu we włosach. Myszom podawano kapsaicynę, która miała generować stres. Siwienie występowało zarówno u normalnych myszy, jak i tych pozbawionych układu immunologicznego. Obserwacja ta pozwoliła wykluczyć jednoznaczny wpływ aktywności układu odpornościowego myszy na utratę pigmentu sierści.

  Kolejnym etapem było badanie roli kortyzolu – hormonu stresu. Tym razem części myszy usunięto gruczoły produkujące hormon. Również w tym przypadku osiwiały zarówno myszy produkujące kortyzol, jak i te które go nie posiadały, wykluczając kluczowy udział tego hormonu.

    W trzecim etapie udało się określić winowajcę nagłego siwienia myszy w warunkach stresowych. Według autorów pracy za utratę pigmentu odpowiada układ współczulny, który odpowiada za decyzję czy przed zagrożeniem należy uciekać, czy z nim walczyć. Ten sposób reagowania na zagrożenie jest niezwykle ważny w sytuacji zagrożenia życia, ponieważ umożliwia nadzwyczajny wysiłek organizmu poprzez nagły wzrost ciśnienia krwi czy poprawę koncentracji. W czasach kiedy ludzie polowali na niedźwiedzie był to bardzo ważny element pozwalający na przetrwanie naszego gatunku. Obecnie zdarza się, że jest on uruchamiany w mniej dramatycznych sytuacjach i odpowiada za nadmierną ekspozycję na stres.


   Rzeczywiście wspomniane szlaki są mocno zakonserwowane i występują również u człowieka, jednak to niewystarczający powód do przekładania wyników tych badań na znacznie bardziej skomplikowany organizm człowieka w skali 1 do 1. Takie przedstawienie sprawy sprawia, że badania naukowe mogą być dla przeciętnego człowieka bardziej interesujące. Jednocześnie przy interpretacji wyników warto zachować dozę rzeczowej krytyki, by nie wprowadzać odbiorców w błąd.

   Uczeni od dawna postulują, że starzenie się nie jest wynikiem działania pojedynczego mechanizmu czy genu. Jest to skomplikowany proces, o którym wciąż wiemy za mało, aby móc realnie myśleć o przedłużaniu życia człowieka. Czy przedstawione w pracy odkrycia okażą się użyteczne w perspektywie dążenia do długowieczności, okaże się w najbliższych latach. Możemy jednak postulować, że znajomość związku między opisywanymi szlakami a długością życia otworzy nowe możliwości badań, mających zastosowanie między innymi w medycynie.

Źródło:

https://mdibl.org/press-release/mdi-biological-scientists-identify-pathways-that-extend-lifespan-by-500-percent/


Tytuł: Uczeni wydłużyli życie niewielkich organizmów aż pięciokrotnie! Czy teraz czas na ludzi?

    Idealny organizm modelowy do badań eksperymentalnych powinien spełniać szereg wymagań. W praktyce jednak każdy wykorzystywany model ma swoje słabe strony. Z tego powodu do różnego typu badań wykorzystuje się inne organizmy, które najlepiej odpowiadają potrzebom eksperymentalnym. Jednym z bardziej popularnych organizmów modelowych jest nicień Caenorhabditis elegans. Ten organizm ma 1 mm długości i w warunkach laboratoryjnych żyje ok. 2 – 3 tygodni. Niewielkie rozmiary, łatwość hodowli oraz stosunkowo krótki cykl życiowy pozwala na wykorzystanie ich w wielu badaniach, między innymi w tych dotyczących starzenia.

   Międzynarodowy zespół naukowców w lipcu 2019 opublikował niezwykle ciekawą pracę dotyczącą mechanizmów starzenia w magazynie "Cell Reports". Mimo że została ona opublikowana w zeszłym roku, zrobiło się o niej głośno dopiero na początku 2020 roku. Autorom udało się przedłużyć życie wspomnianych wcześniej nicieni aż pięciokrotnie dzięki wprowadzeniu podwójnej mutacji w materiale genetycznym organizmów.

   To oczywiście nie pierwsze doniesienia wskazujące na możliwość wydłużenia życia za pomocą manipulacji genetycznych. Wiele badań wskazuje, że zredukowanie translacji, czyli procesu przepisywania informacji z mRNA na język białek, opóźnia starzenie. Wciąż jednak nie poznano dokładnego mechanizmu tego zjawiska.

   W przypadku C. elegans badaczom udało się już wcześniej podwoić długość życia osobników poprzez zahamowanie insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1 oraz wydłużyć je o 30% poprzez wprowadzenie zmian w szlaku TOR. Wprowadzanie tych mutacji wydłuża życie badanych organizmów poprzez modulację ekspresji genów. W omawianej pracy zespół naukowców z MDI Biological Laboratory (USA), Buck Institute for Research on Aging (USA) i Nanjing University (Chiny), wprowadził jednocześnie obie zmiany.


    Wbrew oczekiwaniom życie nicieni nie wydłużyło się o 130%, na co mogłaby wskazywać suma wcześniej osiągniętych wartości. Tym razem uczonym udało się przedłużyć życie organizmów aż pięciokrotnie. Nie zrozumiałe są jeszcze interakcje pomiędzy dwoma szlakami, jednak wiadomo, że są one zaangażowane we wspomniany wcześniej proces translacji. To może mieć zaś istotne znaczenie w regulowaniu długości życia. Dodatkowo u tych długożyjących nicieni badacze przeanalizowali również pracę mitochondriów. Są to niezwykle ważne organelle komórkowe odpowiadające za produkcję energii i homeostazę metaboliczną. Według jednej z teorii, ich kondycja jest jednym z czynników warunkujących procesy starzenia. W tym badaniu wykazano, że wprowadzone zmiany powodowały mitochondrialną reakcję stresową, która promowała długowieczność.

   W wielu materiałach prezentujących tę informację przedstawia się oczywiste porównanie osiągniętych wyników do średniej życia człowieka oraz możliwości jego wydłużenia o podobne wartości. W takim ujęciu osiągnięcie podobnych efektów pozwalałoby ludziom na życie do 400, a nawet 500 lat. Chciałabym jednak ostrzec przed takimi założeniami.

     Badacze stawiają śmiałe tezy i przewidują, że zastosowanie tej metody może pomóc w wyeliminowaniu nawet 90% mutacji powodujących choroby genetyczne takie jak mukowiscydoza, czy anemia sierpowata. Myślę jednak, że warto ostudzić takie dalekosiężne przewidywania. Metoda ta ma jednak ogromną szansę na szybkie wykorzystanie w obszarze poznawania funkcji określonych genów oraz opracowania modeli, które mógłby posłużyć do badań nad wieloma jednostkami chorobowymi.

     Minie jeszcze wiele lat, zanim metody edycji genomu zaczną być rutynowo stosowane w leczeniu pacjentów z różnymi schorzeniami. Najpierw naukowcy muszą skupić się na osiągnięciu większej precyzji wprowadzania zaplanowanych zmian oraz ograniczeniu niechcianych efektów. Wciąż najważniejszym pozostaje ocena bezpieczeństwa opisanych metod. Kolejnym bardzo ważnym aspektem powinna być edukacja społeczeństwa. Bez „odczarowania” inżynierii genetycznej oraz akceptacji społeczeństwa trudno będzie wprowadzać jej metody do codziennego użytku. Zeszłoroczny falstart badacza z Chin z jednej strony pokazał, jak bardzo potrzebne są konkretne regulacje w stosowaniu metod edycji genomu, z drugiej pogłębił niechęć społeczeństwa do inżynierii genetycznej. Miejmy nadzieje, że dalsze działania naukowców oraz popularyzatorów wiedzy na ten temat, będą w stanie zmienić to negatywne nastawienie.


Źródło:

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1711-4

            Dodatkowe materiały:

http://naukowka.pl/index.php/2018/02/28/edytowanie-dna-metoda-crispr-cas9-o-co-chodzi-czesc-1/

http://naukowka.pl/index.php/2018/11/13/crispr-cas9-czesc-2/

http://naukowka.pl/index.php/2019/10/24/pierwsze-genetycznie-zmodyfikowane-dzieci-cala-prawda/


Tytuł: Nowa metoda edycji genomu – czy zastąpi CRISPR-Cas9?wdongxv-W6MGOy0QRjs-unsplashjpg

   Nowa metoda edycji genomu o nazwie „prime editing” bardzo szybko została w mediach okrzyknięta lepszą wersją techniki CRISPR-Cas9. Badacze z Broad Institute w Masethuset 21 października opublikowali w prestiżowym czasopiśmie „Nature” pracę na ten temat. Autorzy zaznaczają, że przedstawiony sposób zmieniania zapisu DNA jest bardziej wydajny, dokładny oraz obarczony niższym ryzykiem niechcianych mutacji niż wcześniejsza metoda.

   Klasyczna technika CRISPR-Cas9 została opisana w 2012 roku. Jednocześnie dalsze badania nad jej zastosowaniem przebiegają w zawrotnym tempie. Ambicje naukowców oraz ogromna presja jak najszybszego poskromienia tej metody spowodowała, że za szybkim jej rozwojem nie nadążają inne regulacje. Wciąż brakuje zgodności co do etycznych wytycznych opisujących granicę stosowania techniki. Dotychczasowe wskazania są niewystarczające i niejednoznaczne. Doprowadziło to do wykorzystania tych luk. W zeszłym roku w Chinach urodziły się pierwsze genetycznie zmodyfikowane dzieci, u których zmieniono gen CCR5 na etapie rozwoju embrionalnego. Ta modyfikacja miała uodpornić dwie dziewczynki na zakażenie wirusem HIV, którego posiadał ich ojciec. Po ujawnieniu szczegółów procedury opinia publiczna nie skrywała swojego oburzenia. Większość świata naukowego skrytykowała działania chińskiego zespołu tłumacząc, że było to skrajnie nieodpowiedzialne i mogło stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci.

   W przypadku klasycznej metody CRISPR-Cas9 cząsteczka RNA, czyli mniej stabilny kuzyn DNA wskazuje miejsce, w którym enzym Cas9 przecina podwójną nić DNA.  W tym miejscu możliwa jest modyfikacja np. wprowadzenie dodatkowego fragmentu DNA. Podczas tego działania mogą wkraść się niechciane pomyłki w łączeniu nici.

    W przypadku nowej metody edycja przebiega na nici RNA, a przecięcie DNA powstaje jedynie w jednej z dwóch nici. Oprócz białka Cas9 ważną rolę w tym układzie odgrywa inny enzym - odwrotna transkryptaza. Białko to kopiuje zmienioną informację z nici RNA do wybranej lokalizacji na nici DNA.

   Mechanizm działania tej metody poza niższym ryzykiem niechcianych zmian w DNA nakłada również pewne ograniczenia. Najlepsze efekty obserwuje się przy krótkich fragmentach genomu, przy dłuższych specyficzność techniki obniża się. Badacze wskazali, że punktem granicznym jest wstawienie w miejscu cięcia 44 par zasad albo usunięcie 80. Badania opublikowane w „Nature” przedstawiały eksperymenty ponad 175 różnych edycji genomu w mysich oraz ludzkich komórkach. Teraz czas, aby inne ośrodki badawcze zweryfikowały wyniki autorów omawianej pracy.

   Nie można więc powiedzieć, aby w przyszłości prime editing całkowicie wyparł klasyczną technikę CRISPR-Cas9. Nowa metoda stanowi pewną alternatywę, która w ustalonych warunkach może okazać się bardziej skuteczna w edycji genów. Wydaje mi się, że doniesienia niektórych mediów, jakoby praca ta była rewolucją w drodze do leczenia chorób genetycznych, są jednak sporo przesadzone.

   Uzyskanie ludzkich organów w organizmach zwierząt będzie jednak dużo trudniejszym zadaniem. W 2018 roku zespół Nakauchi próbował umieścić ludzkie komórki iPS w owczych embrionach, które nie produkowały własnej trzustki. Wyniki były jednak niezadowalające. Komórek ludzkich było mało i nie utworzyły one organu. Prawdopodobną przyczyną są ogromne różnice genetyczne pomiędzy nami a owcami. W takim ujęciu przedstawione badania nie mają większej możliwości powodzenia, jednak pozwolą one na dokładne zbadanie mechanizmów powodujących usuwanie ludzkich komórek z organizmów innych zwierząt. Dzięki temu możliwe stanie się zaprojektowanie strategii, która pozwoli na ominięcie tej przeszkody.

    Przed badaczami jeszcze bardzo dużo pracy nad tym skomplikowanym projektem, dlatego ciężko jeszcze mówić o przewidywanych efektach końcowych eksperymentów. Poza poruszeniem ważnych kwestii etycznych możemy oczekiwać poznania mechanizmów związanych z przyjmowaniem lub odrzucaniem komórek jednego gatunku podczas rozwoju innego. Te informacje mogą w przyszłości stać się istotne dla wielu dziedzin badawczych, nie tylko tych, związanych z transplantologią. Warto więc zachować daleko idącą ostrożność w interpretacji tych informacji.

 

Źródła:

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02275-3?fbclid=IwAR0DDSugk-FlA3uasPJkD9RmSJrkSEMYMlxwj4qYZgPcin-_ZJz_sS6EFFg 

Tytuł: Japońscy naukowcy rozpoczną badania nad mysimi i szczurzymi zarodkami zawierającymi ludzkie komórki.

    26 lipca na stronie prestiżowego czasopisma Nature ukazała się informacja zapowiadająca przeprowadzenie pierwszych japońskich eksperymentów dotyczących zwierzęcych embrionów zawierających ludzkie komórki. Zespół badawczy pod kierownictwem Profesora Hiromitsu Nakauchi oczekuje już tylko na ostateczne potwierdzenie zgody na prowadzenie tego typu badań. Naukowcy planują hodować ludzkie komórki w embrionach myszy i szczurów. To jednak nie koniec sensacji, ponieważ dalsze etapy prac obejmują wczepianie takich zarodków do macicy dorosłych zwierząt. Do marca tego roku obowiązywał zakaz takiej procedury, a utworzone chimery nie mogły być hodowane dłużej niż przez 14 dni ani przenoszone do organizmu samic. Nowe wytyczne pozwolą na przeniesienie zarodków do macicy zwierzęcia i utrzymywanie ich niemal do końca ciąży.

    Takie badania nie są dla świata naukowego całkowitą nowością. W Stanach Zjednoczonych przepisy umożliwiają tworzenie zarodków zwierzęcych zawierających ludzkie komórki, jednak nigdy nie doszło do narodzin. Ponadto doświadczenia w tym zakresie mogą być finansowane jedynie ze środków prywatnych, ponieważ Narodowy Instytut Zdrowia od 2015 roku nie może finansować takich badań.

    Nakauchi zapowiada, że planuje spokojny i powolny rozwój swoich planów i nie zamierza pośpieszać postępu badań. Pierwsze zarodki będą hodowane w macicy dorosłego osobnika do 14 dnia rozwoju, czyli momentu, w którym organy wewnętrzne myszy są już w dużym stopniu uformowane. W przypadku szczurów będzie to 15 dzień ciąży. Kolejne etapy będą obejmowały starania o rządową zgodzę na prowadzenie podobnych badań na większych zwierzętach np. świniach, w których zarodki miałby się rozwijać do 70 dnia od umieszczenia zarodka w ciele innego zwierzęcia. Plany badań wzbudzają oczywiste obawy etyczne. Niektórzy badacze obawiają się, że ludzkie komórki obecne w zarodku mogłyby potencjalnie przeniknąć do innych organów np. mózgu i wpłynąć na świadomość zwierzęcia. Szef zespołu twierdzi jednak, że w trakcie projektowania badań wzięto pod uwagę takie okoliczności i stworzono mechanizmy zapobiegające komórkowej migracji. Ostatecznym celem tych badań jest umożliwienie produkowania narządów zbudowanych z ludzkich komórek przez zwierzęta w celu wykonywania przeszczepów takich organów. Pierwszym obiektem zainteresowań badaczy jest produkcja trzustki.

    By móc myśleć o takich eksperymentach, badacze muszą najpierw zahamować rozwój tego organu poprzez zablokowanie genu warunkującego jego powstanie. Kolejnym krokiem ma być wstrzyknięcie pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS) do zarodka zwierzęcia. Komórki te mogą dać początek niemal wszystkim typom komórek. Uważa się, że w trakcie rozwoju zarodka, trzustka uformowałaby się właśnie z nich, tworząc ludzki organ. Dwa lata temu pojawiła się już praca, w której wspomniany zespół badaczy wstrzyknął mysie komórki iPS do zarodka szczura, który nie mógł wytworzyć własnej trzustki. Powstały narząd był całkowicie zbudowany z mysich komórek. Po jego przeszczepieniu, do innej myszy chorującej na cukrzycę, kontrolował on poprawnie poziom cukru we krwi, co pozwoliło uwolnić zwierzę od choroby.I

      Te rezultaty otwierają drzwi do wdrożenia spersonalizowanego podejścia w dobieraniu najbardziej optymalnych terapeutyków. Może to mieć ogromne znaczeni nie tylko dla komfortu i bezpieczeństwa pacjenta, ale również czynników ekonomicznych związanych z leczeniem. Lepiej dobrane leki to szybsze leczenie, czy krótsze pobyty w szpitalu. Być może przeanalizowanie indywidualnego mikrobiomu pacjentów obarczonych chronicznymi stanami pozwoliłoby wreszcie znaleźć sposób na poprawę ich stanu zdrowia. Podobne podejście można wykorzystać w badaniach wpływu indywidualnego mikrobiomu na przyswajanie składników odżywczych w diecie czy reagowanie na czynniki środowiskowe.

Źródła:

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1291-3

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/036103v1


Tytuł: Jak zamieszkujące nasze ciała bakterie wpływają na efekty przyjmowanych leków?


     Ciało ludzkie składa się zarówno z naszych komórek, jak i komórek bakteryjnych zamieszkujących różne rejony organizmu. Do całkiem niedawna w większości materiałów popularnonaukowych krążyła informacja, jakoby bakteryjnych komórek było w nas aż 10 razy więcej niż ludzkich. Po przeanalizowaniu badań naukowych z ostatnich 40 lat zespół naukowców z Izraela oszacował, że stosunek liczby komórek bakteryjnych do ludzkich oscyluje mniej więcej na poziomi 1 do 1,3. Oznacza to, że na ok. 30 bilionów ludzkich komórek budujących ciało osoby dwudziestoparoletniej o wzroście 170 cm i wadze 70 kg, przypada 39 bilionów komórek bakteryjnych. Warto zapamiętać, że szacowany przelicznik może ulec zmianie np. po wypróżnieniu. Dla uproszczenia możemy więc przyjąć, z zachowaniem marginesu na niewielki błąd, że w naszym ciele mamy tyle samo komórek bakteryjnych, co swoich własnych.  

   Zespół mikroorganizmów, które zamieszkują zarówno powierzchnie, jak i wnętrze naszych ciał nazywa się w literaturze mikrobiomem. Mimo że kojarzą się one głównie z zagrożeniem chorobowym, wiele z nich jest nam potrzebnych do normalnego funkcjonowania. Każdy człowiek charakteryzuje się swoim wyjątkowym mikrobiomem, więc można powiedzieć, że to cecha zróżnicowana osobniczo. Nie trudno zgadnąć, że największym skupiskiem bakterii jest ludzka okrężnica. Jelita człowieka zamieszkują mikroorganizmy wspomagające wiele procesów w organizmie. Stąd wzięło się powiedzenie, że to w brzuchu znajduje się centrum odporności człowieka.

   W zeszłym tygodniu badacze z Uniwersytetu Yale opublikowane na łamach pisma „Nature” opublikowali badania sugerujące, że skład i zróżnicowanie ludzkiego mikrobiomu może mieć znaczenie w sposobie metabolizowaniu leków. Pewnie zdarzyło Wam się spotkać z sytuacją, kiedy ten sam składnik aktywny leku np. ibuprofen jednej osobie przynosi natychmiastową ulgę w bólu, a innej nie pomoże nawet podwójna dawka. Pomysł, aby zbadać jaką rolę w tych różnicach odgrywają zamieszkujące nas bakterie, okazał się strzałem w dziesiątkę! Do tej pory uważano, że to głównie wewnętrzne narządy takie jak wątroba odpowiadają za metabolizowanie przyjmowanych specyfików. Opublikowane dane wskazują jednak, że niektóre bakterie jelitowe wchodzą w interakcje z zażywanymi doustnie farmaceutykami.

    Badania objęły 271 leków doustnych różnego rodzaju np. leki hormonalne czy przeciwwirusowe. 76 rodzajów bakterii z ludzkiego przewodu pokarmowego inkubowano w obecności tych substancji przez 12 godzin i sprawdzano, czy doszło do jakichkolwiek modyfikacji w ich strukturze. Rezultaty wskazały, że prawie dwie trzecie badanych związków było metabolizowanych przez przynajmniej jeden gatunek badanych mikroorganizmów. Metabolizowanie leków przez bakterie zamieszkujące nasze jelita mogłoby zmienić ich działanie.

   Uczeni postanowili sprawdzić, które geny bakteryjne odpowiedzialne są za zaobserwowane zjawiska. W tym celu badacze „wycieli” fragmenty DNA mikroorganizmów o największej skłonności do metabolizowania badanych substancji i przenieśli je do tych, które nie wywierały wpływu na lek. Kolejnym krokiem było powtórzenie całego eksperymentu. Dzięki temu udało się opisać ok. 30 genów, które odpowiadały za metabolizowanie 20 różnych specyfików. Ponieważ obserwowanie zjawiska  na szalce Pietriego poza organizmem nie musi być tożsame z rzeczywistym obrazem, kolejne etapy badań obejmują badania nad zwierzętami, którą podawano leki.    Nadzieję wzbudza terapia opierająca się na wyciszeniu wadliwego genu. Zablokowanie takie miałoby prowadzić do obniżenia poziomu agregatów białkowych w komórkach mózgu i tym samym spowalniać proces neurodegeneracji. Obecnie wachlarz możliwości w osiągnięciu tego celu wydaje się większy niż kiedykolwiek, jednak to metoda związana z zastosowaniem oligonukleotydów antysensownych wysuwa się na czoło stawki. Oligonukleotydy antysensowne (w skrócie ASO) są cząsteczkami DNA wytworzonymi w laboratorium. Mogą one wnikać do komórki i niszczyć instrukcję budowy konkretnego białka, a w konsekwencji hamować produkcję nieprawidłowych cząsteczek i spowalniać neurodegenerację.

    Testowanie tego podejścia terapeutycznego rozpoczęto już w 2000 roku na modelach komórkowych i zwierzęcych. Obiecujące wyniki pozwoliły na rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach. Choroby neurodegeneracyjne obejmują głównie mózg, dlatego ważne, aby proponowany lek bezpośrednio trafił do miejsca swojego przeznaczenia. W przypadku tej potencjalnej terapii cząsteczki aktywne podaje się poprzez nakłucie lędźwiowe, które pozwala na wprowadzenie specyfiku bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego.

    Nadrzędnym celem każdego badania klinicznego jest ocena bezpieczeństwa proponowanej terapii. W tym wypadku wyniki wskazały na brak znaczących działań niepożądanych. Ponadto, co wydaje się bardziej ekscytujące, raport z pierwszego etapu badań wskazał, że u osób otrzymujących ASO, zaobserwowano zależne od dawki obniżanie poziomu nieprawidłowego białka. To bardzo optymistyczne wieści, jednak pamiętajmy, że początkowe etapy badań prowadzi się na niewielkiej grupie badanej i przez krótki czas.

     Niedawno świat obiegła kolejna pozytywna wiadomość opisująca postęp badań klinicznych. Do tej pory pacjenci byli poddawani nakłuciu raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące. Wyniki wskazują, że rzadsze iniekcje nie wpływają na efekt obniżenia poziomu zmutowanego białka. Prowadzący badania chcą teraz rozszerzyć grupę pacjentów o takich, u których nakłucia będą wykonywane raz na 4 miesiące.

    Na koniec chciałabym jeszcze podkreślić, że wciąż brakuje bezpośrednich dowodów potwierdzających, że obniżanie poziomu nieprawidłowego białka w mózgu będzie wpływać na spowolnienie przebiegu choroby u ludzi. Dotychczasowe dane sugerujące taki związek zostały wykonane jedynie na zwierzętach. Informacje warto przyjąć z ostrożnym optymizmem. Miejmy nadzieję, że na przestrzeni najbliższego roku firma prowadząca badanie opublikuje nowy, optymistyczny raport.

Źródła:

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(13)00767-5

https://en.hdbuzz.net/272


Tytuł: Wyzwania i nadzieje związane z chorobami neurodegeneracyjnymi.

     W ogólnym pojęciu utarło się przekonanie, że komórki nerwowe (neurony) po osiągnięciu dojrzałości zaprzestają podziałów komórkowych oraz nie podlegają odbudowie. Dziś wiemy, że niektóre neurony dzielą się przez cały okres życia człowieka. Ponadto uszkodzone komórki, zamiast obumierać, mogą się skutecznie regenerować (badania przeprowadzone na muszkach owocowych).
     Neurogeneza, czyli powstawanie komórek nerwowych jest więc procesem ciągłym, ale jego tempo reguluje bardzo dużo czynników. Regularna aktywność fizyczna, zbilansowana dieta, czy wystarczająca ilość snu to tylko niektóre z aspektów, które mogą pozytywnie odbić się na kondycji naszego mózgu. Regulacja procesów związanych z powstawaniem komórek nerwowych pozostaje jednak wciąż słabo zbadanym obszarem nauki.

      Zgodnie z założeniami prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego, obejmującej okres do 2050 r., w Polsce znacząco wzrośnie liczba i udział osób starszych na tle całego społeczeństwa. Podobne przewidywania obejmują większość krajów rozwiniętych. Obserwowane starzenie się społeczeństwa w wielu rejonach świata spowoduje, że choroby związane z wiekiem staną się już nie tylko palącym problemem zdrowotnym, ale również wyzwaniem ekonomicznym.

     Jednym z typów chorób, na które narażone są osoby w podeszłym wieku, są choroby neurodegeneracyjne. Jest to zespół schorzeń, w których dochodzi do nadmiernej i postępującej utraty neuronów w mózgu. Łatwo się domyślić, że jakiekolwiek zmiany w budowie najbardziej skomplikowanego organu, muszą wywrzeć efekt na całym organizmie. Niektóre z tych zaburzeń są uwarunkowane genetyczne (choroba Huntingtona), inne mają wciąż jeszcze nierozpoznane przyczyny (choroba Alzheimera).

      Na początku choroby może dochodzić do degeneracji neuronów bezobjawowo. Dopiero utrata pewnej krytycznej masy komórek będzie powodowała wystąpienie symptomów. Z tego powodu chorzy często są diagnozowani już na późniejszych etapach choroby. Rodzaj objawów uzależniony jest od konkretnego obszaru mózgu objętego zmianami. Dodatkową trudnością związaną z diagnostyką tych schorzeń jest niespecyficzny obraz kliniczny. Zmiany nastroju czy problemy z pamięcią charakterystyczne dla tych zaburzeń przypominają przecież naturalne procesy starzenia.

    Uważny czytelnik zapewne chciałby zapytać, co bezpośrednio powoduję utratę neuronów. Wspólnym mianownikiem tej grupy chorób jest nadmierne magazynowanie nieprawidłowo zbudowanych białek w komórce. Te cząsteczki pełnią najważniejsze funkcje wykonawcze w całym organizmie, dlatego jakiekolwiek pomyłki w ich budowie bądź zaburzenia w ilości mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania całego systemu.

    Zazwyczaj białka o zmienionej strukturze są usuwane przez specjalny system kontrolny. Jednak w przypadku procesów związanych z neurodegeneracją nieprawidłowo zbudowane elementy gromadzą się w komórce. Takie nieprawidłowo zbudowane cząsteczki mogą nabrać nowych, niepożądanych cech, lub przestają wykonywać dotychczasowe zadania. Obecnie uważa się, że najprawdopodobniej kumulacja źle zbudowanych białek jest przyczyną występowania chorób neurodegeneracyjnych. Dokładny mechanizm wiążący agregaty ze stratą komórek nerwowych i występowaniem objawów nie jest jednak jeszcze dokładnie poznany. Choroby neurodegeneracyjne pozostają nieuleczalne, stosuje się jedynie leczenie polegające na minimalizowaniu uporczywych objawów.

     Ostatnio rozbłysło światełko nadziei dla pacjentów obarczonych chorobą Huntingtona, u których obserwuje się zaburzenia psychiczne, poznawcze oraz problemy ruchowe. Za wystąpienie tej jednostki chorobowej odpowiada mutacja genetyczna, czyli pomyłka w budowie DNA, która bezpośrednio odpowiada za wytwarzanie nieprawidłowej formy białka huntingtyny. Niestety chorzy umierają po około 15 – 20 latach od wystąpienia pierwszych objawów.Dlaczego więc prowadzone są powyższe badania? W pierwszej kolejności, aby ratować życie osób, które poprzez chorobę nowotworową i wyczerpanie dostępnych możliwości terapeutycznych znajdują się w sytuacji bez wyjścia. Przeszczep szpiku w pierwszej kolejności ma służyć walce z nowotworem. Drugim aspektem jest zgłębienie wiedzy o wirusie i zaplanowanie nowych strategii walki z nim, które mogłyby być dostępne dla większej liczby pacjentów. Największą nadzieję pokłada się w zastosowaniu terapii genowej. Dzięki zastosowaniu, chociażby systemu CRISR-Cas9, czyli jednej z bardziej ekscytujących metod edycji genomu, możliwe wydaje się zmodyfikowanie genu CCR5 w limfocytach osób zakażonych w taki sposób, aby uodporniły się na wirusa. Na chwile obecną są to jednak tylko teoretyczne rozważania, a przed światem naukowym jeszcze bardzo dużo pracy, aby pomysł taki skutecznie wcielić w życie.

Sytuacja zakażonych wirusem HIV jest obecnie dużo bardziej obiecująca niż jeszcze nie tak dawno temu. Przez ostatnie lata nauka poczyniła ogromne postępy w poszukiwaniu sposobu na trzymanie w ryzach zakażenia. W 2017 roku 59% zakażonych na świecie przyjmowała leki antywirusowe. W dużym uogólnieniu można przyjąć, że pacjenci, którzy zaczęli przyjmować terapię zaraz po zakażeniu, mają przybliżony czas życia co zdrowe osoby. Największym wyzwaniem jest jednak nieświadomość zakażenia. Szacuje się, że nawet ok. 50% zainfekowanych Polaków może nie wiedzieć o swoim stanie. W Polsce od początku prowadzenia badań (1985 r.) do końca 2018 roku zdiagnozowano prawie 24 tysiące osób zakażonych, z których niecałe 1500 osób zmarło z powodów związanych z zakażeniem.

Źródła:

https://www.nature.com/articles/d41586-019-00798-3

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0802905

https://www.newscientist.com/article/2195780-a-third-person-may-have-become-hiv-free-after-a-bone-marrow-transplant/


Tytuł: Drugi pacjent wyleczony z wirusa HIV. Czy to oznacza, że lek znajduje się w naszym zasięgu?


    Dwa miesiące temu świat obiegła informacja o drugim pacjencie wyleczonym z zakażania wirusem HIV (ludzki wirus niedoboru odporności). Dosłownie chwilę później media raportowały możliwy trzeci taki przypadek. Pierwszą osobą, która w 2007 roku zwalczyła HIV jest Timothy Ray Brown. Jak to możliwe, że na przestrzeni ok. 12 lat udało się wyleczyć zakażenie u jedynie kilku osób z ponad 35 milionów zakażonych na całym świecie?

   Aby odpowiedzieć na to pytanie, przypomnijmy sobie historię pierwszego pacjenta zwanego „berlińskim pacjentem”. Zakażenie wirusem wykryto u niego w 1995 roku (od tego momentu rozpoczął przyjmowanie terapii anty wirusowej), a dokładnie 10 lat później zachorował jeszcze na nowotwór krwi – ostrą białaczkę szpikową. Po nieskutecznej chemioterapii jedyną nadzieją na wyleczenie nowotworu pozostawał przeszczep komórek macierzystych szpiku kostnego. Lekarz prowadzący, Gero Hütter, na dawcę wybrał osobę, która jednocześnie posiadała niezwykle rzadką mutację w genie CCR5 chroniącą przez wirusem HIV.

    W każdej komórce ciała występuje podwójny zestaw alleli genów. Jeden dziedziczymy po mamie drugi po tacie. Aby osoba mogła być odporna na zakażenie wirusa, wspomniana mutacja musi występować na obu kopiach tego genu, a to jest niezwykle rzadkie. Wspomnianą mutację jednej kopii genu ma ok. 10% populacji europejskiej, a w obu jedynie 1%. Mimo trudności udało się znaleźć pasującą osobę, która spełnia to kryterium i postanowiła oddać swój szpik, by pomóc choremu.

     Berliński pacjent zaprzestał przyjmowania terapii antywirusowej już w trakcie pierwszego z dwóch przeprowadzonych przeszczepów. Już po kilku tygodniach po operacji nie wykryto obecności przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi w jego krwi, a wielokrotne biopsje nie wykazywały obecności wirusa. Do dziś uważa się, że to pierwszy całkowicie wyleczony pacjent, chociaż sceptycy nie wykluczają możliwości nawrotu choroby. Do dziś Timothy pozostaje również w remisji choroby nowotworowej, więc z jego przypadku można mówić o podwójnym sukcesie. Cała terapia była jednak niezwykle wycieńczająca i ryzykowna, a pacjent był narażony na bezpośrednią utratę życia. Od tego czasu badacze próbowali powtórzyć ten sukces u innych chorych, u których oprócz wirusa diagnozowano nowotwór krwi, jednak nigdy nie udało się powtórzyć wcześniejszego zwycięstwa nad oboma chorobami.

    W marcu 2019 roku w czasopiśmie Nature, naukowcy z londyńskiego University College poinformowali, że najprawdopodobniej udało się im wyleczyć drugą osobę. Londyński pacjent pragnie pozostać anonimowy. U tej osoby zdiagnozowano zakażenie wirusem i, podobnie jak u Timothiego, wykryto również nowotwór krwi-chłoniaka Hodgkina (ziarnicę złośliwą). W jego przypadku podczas całej procedury zastosowano łagodniejszą terapię lekami immunosupresyjnymi, dostosowaną do obecnych standardów opieki nad pacjentami po przeszczepach. Londyński pacjent przyjmował leki przeciwwirusowe przez ponad rok po operacji, a po ich odstawieniu, już od 18 miesięcy (do maca 2019 r.) nie widać śladu po wirusie. Co prawda wciąż wykrywalne są przeciwciała przeciwko skierowane przeciwko wirusowi, ale ich ilość spada i badacze mają nadzieję na ich całkowite wyeliminowanie. Pacjent pozostaje również w remisji choroby nowotworowej, więc obecnie uznaje się go za drugiego pacjenta wyleczonego z zakażenia wirusem HIV. Nie można jednak wykluczyć, że wirus powróci w kolejnych miesiącach bądź latach.

   Naukowcy komentują, że powtórzenie tego spektakularnego sukcesu pozwala stwierdzić, że zastosowana metoda terapii jest skuteczna w takich szczególnych przypadkach. Podczas Konferencji dotyczącej Retrowirusów i Infekcji Oportunistycznych w Seattle, na której przedstawiono przypadek londyńskiego pacjenta, inny zespół naukowy z Uniwersytetu w Utrechcie poinformował, że możliwy jest trzeci przypadek podobnego wyleczenie. U tej osoby, zwanej „pacjentem z Düsseldorfu” po trzech miesiącach od momentu odstawienia leków antywirusowych, badacze nie wykryli obecności wirusa w przeprowadzonych biopsjach jelit oraz węzłów chłonnych. Trzy miesiące to na razie bardzo krótki czas, dlatego w tym przypadku niepewność dotycząca przyszłości tego pacjenta jest jeszcze silniejsza.

   Mimo ogromnych nadziei, jakie ostatnie doniesienia mogą przynieść pacjentom zakażonym wirusem HIV, muszę podkreślić, że opisane przypadki nie mogą stanowić schematu terapii skierowanej przeciwko wirusowi dla wszystkich chorych. Wykonanie przeszczepu komórek macierzystych szpiku kostnego jest niezwykle niebezpiecznym, bezpośrednio zagrażającym życiu zabiegiem. Ponadto jest to niezwykle kosztowne przedsięwzięcie z dużym ryzykiem niepowodzenia. Należy również pamiętać o tym, że znalezienie odpowiedniej osoby, która zechce podarować swój szpik kostny do przeszczepu jest bardzo trudne nawet w normalnej sytuacji, a znalezienie osoby jednoczenie posiadającej wymaganą mutację w genie CCR5 graniczy z cudem.


Powyższe badania prowadzą do wielu etycznych pytań, których wcześniej nie było potrzeby zadawać. Pierwsze z nich dotyczą wizji dalszego prowadzenia takich eksperymentów, które w końcu mogą doprowadzić do zaistnienia świadomości mózgu po śmierci i poza organizmem. Brak jest jakichkolwiek ustaleń na temat tego, jak w ujęciu etycznym traktować tak nieprawdopodobny przypadek. Inne aspekty dotyczą pytań o dobrostan zwierząt wykorzystanych w badaniu. Zwierzęta martwe nie są objęte regulacjami, ponieważ nie są zdolne do odczuwania np. bólu. Brakuje etycznych wskazówek jak traktować je po ewentualnym odzyskaniu pewnych funkcji metabolicznych. Kolejne obawy dotyczą samej definicji śmierci. Powyższe badania mogą wskazywać, że przynajmniej niektóre procesy towarzyszące śmierci można sztucznie odwrócić. Możemy się jedynie zastanawiać, jak wpłynęłoby to na decyzje rodzin o pośmiertnym pobraniu organów.

Podsumowując, otrzymane wyniki wskazują, że śmierć być może jest jednak procesem stopniowym, nie gwałtownym, a komórki mózgowe mogą być odporne na brak przepływu krwi i dostarczania tlenu w sposób silniejszy, niż do tej pory uważano. Opisany system ma predyspozycję do zaoferowania nowych metod badania mózgu w laboratorium. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie odpowiedzi na pytania, na które obecnie nie potrafimy odpowiedzieć. Technika ta może poszerzyć zakres badań nad uszkodzeniem mózgu i naprawą komórek, a także nad wpływem leków na mózg. Badacze złożyli już wniosek patentowy na swój system.


Naukowcy przywrócili niektóre funkcje komórkowe mózgów zabitych świń. Czy należy zmienić definicję śmierci?

    W prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature ukazała się praca, której wyniki dają miejsce do polemiki nad dotychczasową definicją śmierci. Zespół naukowców z Yale School of Medicine zaobserwował pewne oznaki aktywności komórkowej w mózgach świń w kilka godzin po ich śmierci. Podczas konferencji prasowej sami autorzy badania podkreślili, że w ujęciu klinicznym mózgi te wciąż pozostały martwe, jednak były to komórkowo aktywne narządy. Opublikowane rezultaty otwierają drogę do dyskusji nad wieloma aspektami etycznymi związanymi z eksperymentem.

Mózg jest niezwykle czuły na brak tlenu i w wyniku zatrzymania krążenia bardzo szybko obumiera, przynajmniej tak do tej pory uważaliśmy. Możliwe jest jednak pośmiertne pobranie żywych komórek z mózgu, które bez przeszkód da się hodować w warunkach laboratoryjnych. Wspomniany zespół badawczy postanowił sprawdzić, czy istnieje możliwość badania tych komórek po śmierci w sposób, który pozwoli zachować trójwymiarową strukturę. Pierwsze sukcesy opublikowali już rok temu, kiedy to po raz pierwszy opisana została zasada działania systemu o nazwie BrainEx.

Tym razem badania przeprowadzono z wykorzystaniem mózgów 32 martwych świń pochodzących z lokalnych rzeźni. Od razu chciałabym zaznaczyć, że świńskie mózgi różnią się od ludzkich i wyników tych badań nie można przekładać na ludzi w skali 1 do 1.
Część z narządów na cztery godziny po śmierci zwierzęcia podłączono do wspomnianego urządzenia. BrainEx do wybranych naczyń krwionośnych pompował syntetyczny płyn, który w składzie przypominał krew. Oprócz tlenu i substancji odżywczych roztwór zawierał również substancję przeznaczoną do blokowania sygnałów nerwowych. Pozostałe mózgi pozostawiono bez wsparcia systemu jako grupę kontrolną badania.

Po sześciu godzinach podawania substytutu krwi naukowcy zaobserwowali, że mózgi zachowywały strukturę tkanek i komórek. Ponadto przywrócono niektóre funkcje molekularne i komórkowe. Badacze zaobserwowali również, że naczynia krwionośne w leczonych narządach reagują na lek, który powoduje rozszerzenie naczyń. Badając sztuczną krew przed wpompowaniem jej do mózgu, jak i po przejściu przez jego strukturę, naukowcy odkryli dowody na to, że komórki absorbowały glukozę i tlen we krwi oraz wytwarzały dwutlenek węgla. Mózgi nie wykazywały jednak aktywności elektrycznej, co jest dowodem na to, że nie odzyskały świadomości. Autorzy badania podkreślają, że używając nomenklatury medycznej, narządów tych nie można nazwać żywymi. Mózgi niepodłączone do systemu wykazywały postępującą degradację.

Naukowcy na konferencji prasowej poświęconej tym eksperymentom tłumaczyli, że ich intencją nie było dążenie do uzyskania świadomości badanych mózgów, a badania prowadzone w tym kierunku wydają się etycznie wątpliwe. Zespół z Yale był jednak przygotowany na taką ewentualność. Gdyby zaobserwowano aktywność elektryczną mózgów, badacze użyliby znieczulenia i niskich temperatur, aby przerwać eksperyment.

Autorzy badania mają nadzieję, że opisany system może w przyszłości stać się nowym narzędziem w badaniu udarów mózgu czy innych schorzeń takich jak choroba Alzheimera. Być może pomoże on również w dokładnym analizowaniu mechanizmu działania niektórych leków. Jednak aby móc myśleć o wykorzystaniu opisanej techniki jako narzędzia badawczego, zespół planuje sprawdzić, czy możliwe jest utrzymanie powyższych aktywności przez okres dłuższy niż wspomniane 6 godzin.


Źródła:

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1099-1

https://www.technologyreview.com/s/611007/researchers-are-keeping-pig-brains-alive-outside-the-body/


      Tu musimy poświęcić moment na przypomnienie sobie kilku faktów związanych z mitochondrialnym DNA. W DNA może dochodzić do pomyłek, czyli tzw. mutacji. Z powodu specyficznej budowy i umiejscowienia genomu mitochondrialnego, jest on na takie mutacje bardziej narażony niż DNA w jądrze komórkowym. Mutacje takie zachodzą jednak całkowicie przypadkowo i z takim samym prawdopodobieństwem. Założenie, że mogą one być przekazywane kolejnym pokoleniom tylko poprzez matkę, pozwalało na wykorzystanie genomu mitochondrialnego do badania pokrewieństwa oraz analizy pochodzenia człowieka.

      Dzięki temu udało się oszacować kiedy żyła kobieta, od której pochodzą mitochondria wszystkich obecnie żyjących ludzi na świecie. Nazwano ją mitochondrialną Ewą. Jednak od razu należy dodać, że nie była to ani pierwsza, ani jedyna kobieta żyjąca w tamtym czasie na ziemi. Wielu sceptyków uważa, że w świetle opublikowania tych danych, ta teoria powinna zostać zweryfikowana. Jednak sami autorzy badania sugerują, że znalezione przez nich przypadki dziedziczenia mitochondrialnego DNA również od ojca to raczej niewielki wyjątek od reguły, a dziedziczenie mtDNA od matki jest dominujących schematem. Naukowcy utrzymują, że taki schemat w ogólnym rozrachunku jest dla ludzi bezpieczniejszy i pozwala na ewolucyjny usuwanie niebezpiecznych mutacji. Na chwilę obecną uważa się, że rzadkie przypadki dziedziczenia mtDNA od ojca nie powinny zaburzyć dotychczas sformułowanych założeń ewolucyjnych dotyczących mtDNA.    Jedno jest pewne, to odkrycie zmobilizuje środowisko naukowe do rozszerzenia badań w tym kontekście. Jeśli w ich wyniku okaże się, że zjawisko dziedziczenia mtDNA od ojca jest jednak częstsze, być może przyda się spojrzeć na obecny zegar molekularny odświeżonym okiem.

Mitochondrialne DNA możemy dziedziczyć również od ojców. Czy potrzebna jest wymiana podręczników szkolnych?Morbi in sem

    Pod koniec zeszłego roku w sieci pojawiło się wiele komentarzy sugerujących konieczność wymiany szkolnych podręczników do biologii, ponieważ pewna ugruntowana teoria naukowa okazała się nie całkiem zgodna ze stanem faktycznym. Brzmi to dość przerażająco, pozwala na chwilowe odczucie dyskomfortu oraz zachwiania wiary w sens formułowania naukowych teorii, jednak sprawa nie jest aż tak dramatyczna.

    W świetle reflektorów postawimy dziś mitochondria, czyli elementy komórkowe (organella), które w pierwszej kolejności kojarzą się z produkcją energii. Naukowcy lubią nazywać je centrami energetycznymi komórki. W przestrzeni pojedynczej komórki znajdziemy je w wielu kopiach, a liczba ta będzie zależna od jej rodzaju. Cechą charakterystyczną tych organelli jest to, że zawierają swoje własne, mitochondrialne DNA (mtDNA). Ma ono długość niespełna 17 tysięcy par zasad i jest niewystarczające do ich samodzielnego funkcjonowania. Nic więc dziwnego, że odpowiednia koordynacja między jądrem komórkowym zawierającym pozostałe DNA a mitochondriami jest niezwykle istotna.

    Mitochondrialne DNA (mtDNA) zamknięte jest w postaci kolistej cząsteczki, a w każdym mitochondrium znajduje się kilka kopii tego genomu. Do tej pory w książkach do biologii znajdziecie informację, że u ludzi (ale nie tylko) mtDNA dziedziczone jest tylko od matki. Dlaczego? Jest kilka teorii na ten temat, ale przyjmuje się, że związane jest to z samą liczbą kopii mtDNA. W oocycie, czyli komórce rozrodczej matki mtDNA znajduje się w setkach tysięcy kopii, natomiast w plemniku, tylko kilku i zazwyczaj ulegają one rozpadowi na wczesnym etapie rozwoju embrionalnego. Dokładny mechanizm tego zjawiska nie został jednak jeszcze szczegółowo opisany.

    W związku z takim systemem dziedziczenia łatwo wysnuć konkluzję, że jeśli w mtDNA matki powstanie mutacja (a zdarzyć się to może statystycznie częściej niż w jądrowym genomie) to istnieje ryzyko przeniesienia choroby na potomka. Jeżeli mutacja pojawi się w mtDNA ojca nie zostanie ona przekazana kolejnym pokoleniem.

    Mogłoby się wydawać, że tzw. choroby mitochondrialne (wywołane pomyłką w genach zaangażowanych w prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów) będą dzięki temu schematowi nieco łatwiejsze w diagnostyce. Niestety jest wręcz odwrotnie. Po pierwsze dlatego, że kopii mtDNA w komórce jest wiele i nie wszystkie muszą być identyczne, a na tym etapie nauki nie jesteśmy w stanie przewidzieć, która z cząsteczek zostanie przekazana potomkowi, prawidłowa czy nieprawidłowa. Druga sprawa to, że choroby mitochondrialne mogą być wywoływane również przez pomyłki w genomie jądrowym i tym samym przekazywane przez ojca.

   Pod koniec listopada 2018 roku w prestiżowym czasopiśmie PNAS ukazał się artykuł, w którym autorzy opisali 17 przypadków dziedziczenia mtDNA od obojga rodziców w 3 różnych rodzinach.

  Takie odkrycie wydało się na tyle nieprawdopodobne, że szef zespołu, w którym go dokonano, nie od razu uwierzył w jego prawdziwość. Aż 17 przypadków w 3 rodzinach to wyjątkowo dużo biorąc pod uwagę, że wcześniej nikt tego nie brał pod uwagę. Mimo stosowania przez zespół niezawodnych metod taka obserwacja wydawała się wysoce nieprawdopodobna. W związku z tym zestaw analizowanych prób wysłano do innych ośrodków badawczych. Te niezależne analizy potwierdziły zaskakujące doniesienia.

    Takich rewelacji nie można było pozostawić samym sobie i przekazano światu. Nie mogę jednak nie zaznaczyć, że to nie do końca prawda, aby nikt wcześniej nie zaobserwował czegoś podobnego. W 2002 roku opisano jeden jedyny przypadek dziedziczenia mtDNA od obojga rodziców, jednak mimo potwierdzenia tych doniesień przez niezależne ośrodki wielu badaczy uważało te wyniki za bubel naukowy. W sumie takie nad wyraz krytyczne podejście może nie dziwić, w końcu nikomu przez kolejnych 16 lat nie udało się powtórzyć takiej obserwacji. A tu proszę, w 2018 roku aż 17 przypadków. W związku z tymi doniesieniami niektóre media ogłosiły pilną potrzebę napisania nowej historii ludzkiego pochodzenia. Dlaczego?


Źródła:

https://www.pnas.org/content/115/51/13039

https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/dads-mitochondrial-dna/

https://www.sciencenews.org/article/dads-not-just-moms-can-pass-along-mitochondrial-dna

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa020350?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dwww.ncbi.nlm.nih.gov

zdjęcie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Mitochondria_in_living_HeLa_cells.jpg