BANER 002-kopiajpg1% podatku
lab3jpg   lab2jpg


Fundacja została powołana przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Nauki w celu popularyzacji i wspierania rozwoju nauki polskiej w kraju i za granicą, oraz upowszechniania nauki światowej w Polsce.


Cele te osiąga poprzez:
 
1.Wspieranie i popularyzowanie prac naukowych i badawczych w zakresie rozwoju medycyny i nauki o człowieku, ze szczególnym uwzględnieniem takich kierunków jak biotechnologia i inżynieria genetyczna,

 
2. Wspieranie działalności polskich placówek, towarzystw naukowych, fundacji i szkół w zakresie upowszechniania nauki,

 
3. Prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i audiowizualnej, wykładowej i odczytowej,

 
4. Prowadzenie kursów, konkursów, programów edukacyjnych,

 
5. Organizację systemów informacji o osiągnięciach nauki przy współpracy z SWRN,

 
6. Pomoc pracownikom nauki i innym osobom podejmującym wysiłki w zakresie rozwoju, upowszechniania i popularyzacji nauki poprzez udzielanie stypendiów i innych rodzajów pomocy finansowej,

7. Przyznawanie nagród